Odkrite pomanjkljivosti pri izvajanju ukrepov za učinkovito rabo energije


Revizijsko poročilo
ugotavlja številne pomanjkljivosti pri delovanju državnih organov. Zaradi neizvedenih ukrepov ministrstev je bilo v javnem sektorju najmanj izvedenih ukrepov in doseženih manj kot en odstotek prihrankov energije. To kaže na nezainteresiranost javnega sektorja, ki bi moral voditi na …

Prava smer za EU politiko o biogorivih

V društvu Focus rezultate glasovanja pozdravljamo, saj gre za tlakovanje poti k resnično trajnostnim transportnim gorivom, ki bodo tudi dejansko prispevala k zmanjševanju emisij iz prometa.

Sedaj mora danes sprejete odločitve potrditi še celoten Parlament, ki bo o zadevi odločal …

Priročnik za učinkovito izvajanje Direktive o energetski učinkovitosti

Namen priročnika je pomagati pri ambicioznem izvajanju zakonodaje, doseganju ciljev za energetske prihranke ter utiranju poti za povečanje energetske učinkovitosti po letu 2020. Namenjen je širšemu krogu deležnikov, od odločevalcev na nacionalni in lokalni ravni, do nevladnikov in industrije.

Priročnik …

Evropski poslanci v drugo podprli prvi korak k oživitvi Evropske sheme trgovanja z emisijami

Gre za že drugi poskus reševanja ETS, ki se zadnje leto sooča z ogromnim presežkom kuponov in rekordno nizkimi cenami ogljika, zaradi česar ne nudi pričakovanih spodbud za vlaganja v zelene tehnologije in energetsko učinkovitost. Aprila so poslanci z majhno …