CO2 cilj za kombije dosežen 4 leta predčasno

Učinkovitost lahkih tovornih vozil se je v letu 2013 sicer izboljšala manj kot pri avtomobilih. Šibki standardi in pomanjkljivosti testov učinkovitosti porabe goriva in emisij LGV pomenijo, da lahka gospodarska vozila ne dosegajo enakih prihrankov goriva in zmanjšanja emisij kot …

Ulični festival Koseze: Ljubljana ni samo center

Šišenska promenada, ki poteka od Celovških Dvorov do Koseškega bajerja, je glavna sprehajalna os za več kot 20.000 prebivalcev Šiške ter veliko dnevnih obiskovalcev rekreacijskih območij. Koseška cesta je edini del te pešpoti, kjer poteka tudi motorni promet. Pešci so

Naslavljanje evropske energetske varnosti

Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije imajo v Evropi ogromen potencial

Preusmeritev od Rusije k drugim izvoznim državam Srednjega Vzhoda in Kavkaza, ki jo predlagajo nekateri evropski politiki, bi sicer zmanjšala odvisnost EU od ruskega izvoza, a k evropski zavezi

Energetska revščina vse večji problem Evrope

Različni govorci in udeleženci konference so izmenjali informacije, znanja in izkušnje s področja energetske revščine v EU, še posebej v nekaterih novih državah članicah. Dotaknili so se definicije energetske revščine, strukturnih pristopov in praktičnih ukrepov za naslavljanje energetske revščine ter …