Financirajmo, kar resnično šteje!

Organizacija Climate Action Network Europe (CAN E) je pripravila novi ozaveščevalni video ‘Fund What Counts’, ki pojasnjuje, zakaj je podnebno financiranje bistveno za prihodnost nas vseh. Video, ki je nastal v sodelovanju z organizacijami CIDSE, RAC France, Oxfam in GCCA,

Začetek kampanje ‘Spremenimo minus v plus!’

Vlada je nedavno napovedala dodatne posege in reze v javne izdatke, za katere sama pravi, da »ne bodo priljubljeni«. Omenjajo se pokojnine, javni sektor, socialni transferji, izobraževanje, kultura itd. Prepričujejo nas, da ni druge izbire. A to ne drži!

Samo …

Prihaja novo poročilo IPCC o podnebnih spremembah

Peto poročilo o podnebnih spremembah Mednarodnega panela za podnebne spremembe – IPCC AR5 – bo sestavljeno iz poročil treh delovnih skupin (delovna skupina za fizikalne znanstvene osnove – I, delovna skupina za učinke podnebnih sprememb, prilagajanje nanje in ranljivost – …

, ki ga organizira Prosperia. Napredni dogodek predstavlja priložnost za predstavitev energetskih inovacij in rešitev na energetskem področju, tako tehnoloških kot netehnoloških.


'>

Focus na dogodku Inovacija energetike ’13 predstavlja koncept skupnostnih projektov OVE

Focus bo na tem dogodku predstavil netehnološko inovacijo: koncept skupnostnih projektov OVE (t.i. Community RES projects ali Community Power).


Gre za način spodbujanja trajnostnega razvoja, kjer skupnost, ki se jo razume kot skupino posameznikov ali lokalno skupnost, investira svoje