Razkrit osnutek poročila IPCC napoveduje zaostrovanje prehranske krize

Osnutek poročila Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) pravi, da rast globalnih temperatur in posledični ekstremni vremenski pojavi negativno vplivajo na proizvodnjo kmetijskih pridelkov in dvigujejo cene pridelkov v času povečanega povpraševanja po hrani. Ugotovitve, o katerih so se na

Na voljo slovenski prevod povzetka IPCC poročila

“Povzetek poročila temelji na najnovejših ugotovitvah znanosti o podnebnih spremembah in ne pušča več nobenega dvoma, da je za marsikatero spremembo podnebja, ki smo ji že priča, krivo človeštvo. Še več, poročilo kaže na to, da zgolj blaženje sprememb ne …

Odgovor URSJV na odprto pismo v zvezi z dogodki v NEK

Odgovor najdete tukaj.…

Pod mednarodnimi pritiski Evropa zmanjšuje obseg emisij iz letalskega prometa v ETS

Predlog Komisije je bil objavljen kmalu po 38. zasedanju Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), na katerem so države (med njimi ZDA, Rusija, Brazilija, Indija, Kitajska in skupina afriških držav) večinsko glasovale za predlog, da je lahko kakršen koli regionalni ukrep