Komentar društva Focus na Kažipot za nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050 in Načrt za učinkovito rabo energije

Kažipot za nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050

Focus društvo pozdravlja delo Evropske komisije na dolgoročni viziji o dekarbonizaciji naše družbe do leta 2050. Dolgoročna perspektiva, ki jo naslavlja komunikacija, je dobrodošla, potrebna in skladna z zavezami EU v okviru mednarodnih …

Dan za spremembe z društvom Focus

“Dobimo se na postaji” do 2013 (in naprej)

Namen projekta “Dobimo se na postaji” je ozavestiti ključne javnosti o pomenu javnega potniškega prometa in spodbujati rabo javnega potniškega prometa med različnimi ciljnimi skupinami.

Cilji projekta “Dobimo se na postaji” pa so:
 – približati vsebine trajnostne mobilnosti otrokom v …

Mnenje društva Focus o izvajanju OP TGP v letu 2010

I. Ugotovitve

Ugotavljamo, da se ukrepi iz OP TGP v letu 2010 niso izvajali zadovoljivo. Z neizvajanjem ukrepov izgubljamo čas in priložnosti. Zdi se, da je padanje emisij zaradi gospodarske krize zmanjšala zavedanje pristojnih, da je ukrepanje nujno potrebno. Brez …