Trajnostno mobilni!

Ker je potrebno takšno prepričanje spremeniti, želimo skozi projekt Trajnostno mobilni! narediti enega od prvih korakov za spremembo dojemanja mobilnosti. Namen projekta Trajnostno mobilni! je vplivati na spremembo dojemanja ljudi na področju mobilnosti in sicer od dojemanja avtomobila kot najboljše …

Iščemo prostovoljce za izvedbo kampanje Trajnostno mobilni!

Namen kampanje je voznike avtomobilov v šestih slovenskih mestih opozoriti, da avtomobil ni edina oblika mobilnosti. To želimo narediti tako, da tri dni pred Dnevom brez avtomobila (22. september), delimo letake voznikom, ki stojijo pred semaforji na vpadnicah v mesta. …

Trajnostno mobilni!

katerega namen je vplivati na spremembo dojemanja ljudi na področju mobilnosti in sicer od dojemanja avtomobila kot najboljše oblike mobilnosti k sprejemanju drugih…