Poziv vladi

Spoštovani predstavniki vlade RS!

Podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so največja grožnja, s katero se sooča naš planet. Naš planet se segreva, ker v ozračje izpuščamo velike količine toplogrednih plinov, ki zadržujejo sončno toploto. Ti plini nastajajo pri zgorevanju …

Poziv vladi za aktivnejši boj proti spreminjanju podnebja

Fokus društvo za sonaraven razvoj je od maja letos vodilo informativno – ozaveščevalno kampanjo »Spreminjam navade, ne pa podnebja! «, v sklopu katere je razstava o spreminjanju podnebja obiskala osem slovenskih mest in krajev ter dva glasbena festivala. Namen kampanje …

Peticija odprta še do 16. novembra

da ti ni vseeno! lahko podpišete še do 16. novembra 2005. Dan kasneje bomo namreč zbrane podpise izročili ministru za okolje in prostor…