Trenutno na stebru izpostavljamo neznanca, ki nam je ukradel Zemljo.

Veseli smo sicer, da si bo nekdo okrasil kakšno steno s sliko Zemlje, vendar pa menimo, da bi bilo bolje, če bi si ta plakat lahko ogledalo več ljudi v okviru razstave. Če bi tudi neznanec ali neznanka, ki je …

Zaradi nasprotovanja ratifikaciji Prometnega protokola Alpske konvencije na stebru izpostavljamo ministrstvo za promet

Državni zbor Republike Slovenije je Prometni protokol Alpske konvencije skupaj z ostalimi ratificiral 28. januarja 2004. Poleg tega je 3. maja 2006 Državni zbor na predlog Vlade in Ministrstva za promet sprejel Resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije, s katero …

in Romano Jordan Cizelj

Jedrska energija ni odgovor na spreminjajoče se podnebje, saj odpira vse preveč drugih težav, za katere trenutno še ni odgovora. Odlaganje visoko radioaktivnih jedrskih odpadkov, povečanje tveganja za jedrske nesreče in povečanje tveganja za skrito proizvodnjo jedrskega orožja so le …

Trenutno na stebru izpostavljamo slovensko vlado

Trajnostni razvoj pomeni vzdrževanje ravnovesja med vsaj tremi stebri, gospodarskim, okoljskim in družbenim. Glede na to, da v napovedanih reformah ni niti sledu o skrbi za okoljski steber, si želimo, da vlada ne bi zavajala ljudi z govorom o trajnostnem …