Pred zasedanjem Sveta za splošne zadeve, ki bo 16. oktobra 2018, se je društvo Focus pridružilo pozivu združenj podjetij, raziskovalno-svetovalnih skupin in organizacij civilne družbe, s katerim evropske ministre pozivamo, da uskladijo prihodnji proračun EU s cilji Pariškega sporazuma in razvojnimi cilji OZN.

Odprto pismo, ki ga je podpisalo 101 organizacij, in je bilo na ministre EU naslovljeno 10. oktobra, izpostavlja potrebo po občutno boljšem financiranju podnebnih ukrepov v prihodnjem večletnem proračunu EU. Več denarja mora biti namenjenega za čisto energijo in promet, varstvo ekosistemov in trajnostno kmetijstvo, potrebne pa so tudi varovalke, ki bodo zagotovile kompatibilnost vseh programov financiranja.

Nedavno objavljeno posebno poročilo IPCC o globalnem segrevanju za 1,5 °C je izpostavilo nujnost podnebnega ukrepanja, pa tudi, da najhujše posledice podnebnih sprememb in s tem ogromne škode še lahko preprečimo. S svojimi številnimi programi financiranja za področja energije, prometa, kmetijstva, stavb, ravnanja z odpadki in mednarodno sodelovanje lahko proračun EU podpre prehod v čista in trajnostna gospodarstva po vsej Evropi in po svetu.

“Prej in več kot bomo vlagali v čisto energetsko tranzicijo, boljše bo za ljudi in gospodarstvo. 40 % vseh sredstev prihodnjega proračuna EU mora biti namenjenega ničnoogljičnim projektom in niti en cent ne sme iti v podporo fosilnim virom, vključno s plinom. Le tako lahko evropski javni denar prispeva k doseganju cilja 1,5 °C.”