Popularen ukrep, ki dokazano zmanjšuje odvisnost od nafte

 V luči  energetske in podnebne krize ter embarga EU na ruske energente se veliko ljudi strinja, da moramo zmanjšati porabo fosilnih goriv v prometu. Dnevi brez avtomobila (ang. car-free days) so se izkazali kot eden izmed bolj učinkovitih ukrepov za hitro znižanje njihove porabe.

Dan brez avtomobila izhaja iz prejšnjega stoletja: v Švici, Belgiji in na Nizozemskem so uvedli nedelje brez avtomobila pozimi 1956/57, kot odgovor na Sueško krizo, podobno v 10 državah v času naftne krize 1973/74. V bivši Jugoslaviji so konec sedemdesetih uvedli sistem par-nepar z omejitvami vožnje v določenih dnevih tedna. Omejitve iz kriznih časov so ostale v kolektivnem spominu, ob prelomu tisočletja pa so se nadaljevale kot popularen ukrep.  

V okviru Evropskega tedna mobilnosti (ETM), ki poteka že dve desetletji vsako leto 16. do 22. septembra, 22.9.  – zadnji dan tedna promocije trajnostne mobilnosti – obeležujemo kot dan brez avtomobila. Ljudi takrat povabimo, da raziščejo mesta peš, s kolesom ali avtobusom. V začetku kampanje so mesta redno uvajala take dneve in zapirala dobršni del mest, a bila zaradi slabe komunikacije večkrat deležna nasprotovanja s strani prebivalcev. V zadnjem času je zapor prometno obremenjenih cest manj, sem in tja mesta zaprejo kakšno manjšo ulico, na primer v bližini vrtca ali šole.

Učinkovitost takih ukrepov bo večja z naklonjenostjo ljudi. Nova raziskava Dnevi brez avtomobila: dokazano učinkovit in zaželen ukrep za zmanjšanje evropske odvisnosti od nafte, ki jo je naročila koalicija Clean Cities Campaign, katere član je tudi Focus, pa kaže, da je večina prebivalcev petih največjih evropskih mest naklonjena takemu ukrepu. Anketa, narejena med prebivalci Bruslja, Barcelone, Pariza, Londona in Varšave, je ugotovila, da 62 % vprašanih podpira dan brez avtomobila enkrat na teden. 

Kakšne so prednosti dni brez avtomobila?

 • Manjša poraba goriva, posledično manjši stroški in znižanje emisij toplogrednih plinov,
 • boljša kakovost zraka, predvsem zmanjšanje nevarnih dušikovih oksidov,
 • manj hrupa (20 – 50 %),
 • povečana fizična aktivnost prebivalcev in boljše zdravje,
 • ekonomske prednosti zaradi nižjih zunanjih stroškov prometa, investicij v lokalno gospodarstvo in prihranki iz goriva ter mnogo drugih pozitivnih učinkov, zaradi katerih se splača,
 • dodatne koristi: več socialnih interakcij, odprti javni prostori izboljšajo komunikacijo med prebivalci in kakovost bivanja.

Za koliko lahko zmanjšamo odvisnost od fosilnih goriv?

Raziskava narejena za štiri mesta (Praga, Bruselj, London, Manchester) in razširjena na urbana vozlišča v okviru TEN-T omrežja, je pokazala, da bi lahko letno privarčevali 3-5 % goriva v prometu oz. 0,4 do 1,2 litra nafte na prebivalca, če bi v večjih mestih uvedli dan brez avtomobila vsak teden. Večji bi bili seveda prihranki pri uvedbi tega ukrepa med tednom, manjši za vikend. En dan brez avtomobila bi pomenil večje prihranke goriva kot tri dni dela od doma na teden.

Dnevi brez avtomobila v Sloveniji potekajo v manjšem obsegu v času ETM, vse več občin se odloča za ukrepe kot so šolska ulica, ko zaprejo območja v okolici šol za varne prihode otrok, PARK(irni) dan, ko parkirišča spremenijo v parke ali zapreje odseke nekaterih ulic, kjer prirejajo športne, kulturne in druge družabne dogodke. Nekatere pogumne občine pa za en dan zaprejo bolj prometne žile, bodisi le kot aktivnost ETM, bodisi kot poskus za morebitno dolgoročnejše zaprtje. Mestne občine na dan brez avtomobila ponavadi nudijo brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi. 

Dneve brez avtomobila vsak teden je mogoče izpeljati v zelo kratkem času pri sorazmerno nizkih stroških, ukrep pa ne potrebuje gradnje infrastrukture ali zapletenih predpisov, kar je v času energetske krize še kako pomembno. 

Glede na širšo podporo prebivalcev in dokazano učinkovitost ukrepa, bi s ciljem zmanjšanja odvisnosti od uvoza nafte:

mesta morala

 • ▶ sprejeti redne dneve brez avtomobila,
 • ▶ spodbujati uporabo javnega prevoza in aktivno mobilnost,
 • ▶ jasno pokazati, kako bodo dosegla podnebno nevtralnost do 2030 na področju prometa, tudi z uvedbo nizkoemisijskih con. 

vlade morale

 • ▶ uskladiti in podpirati dneve brez avtomobila v državi,
 • ▶ več sredstev namenjati za izboljašnje storitve in infrastrukture JPP, za hojo in kolesarjenje. 
 • ▶ ustvariti pogoje za uvedbo nizkoemisijskih con v mestih,  
 • ▶ dneve brez avtomobila vključiti v nacionalne načrte za varčevanje z energijo pozimi in kasneje. 

EU morala

 • ▶ še naprej spodbujati in podpirajte dneve brez avtomobila v okviru ETM in širše,
 • ▶ vključiti ambiciozne cilje brez emisij pri reviziji zakonodaje na področju TEN-T omrežij.  prometne cilje brez emisij kot ključ.

 

Blog je pripravila strokovna sodelavka Focusa Marjeta Benčina.