Vsak od nas stremi kakovostnemu življenju. Izboljšanje kakovosti življenja majhnega dela ljudi pa dan danes pomeni na drugi strani nazadovanje in slabšanje kakovosti življenja preostale večine, zato želimo skupina različnih civilno družbenih organizacij, okoljsko društvo Focus[1], razvojna organizacija Sloga[2] in umetniško-kulturno društvo Bunker[3], odpreti javno razpravo o tej problematik na inovativen način.

Opombe
[1] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želimo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.
[2] Sloga je platforma nevladnih, neprofitnih organizacij, ki sodelujejo na področju razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči. Namen platforme je povezovanje in krepitev partnerstva slovenskih NVO, ki so aktivne na teh področjih ter aktivno sodelovanje pri oblikovanju, izvajanju in vrednotenju politike mednarodnega razvojnega sodelovanja. V ta namen Sloga sodeluje tako z NVO kot tudi političnimi odločevalci in predstavniki slovesnkih medijev.
[3] Bunker, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, je primarno predan sodobni odrski umetnosti. Naš cilj je umeščanje procesov ustvarjanja v lokalni in nadnacionalni kontekst. V zadnjih treh letih pa se osredotočamo na interdisciplinarne projekte, skozi katere ustvarjamo prostore srečanj za izmenjavo izkušenj, znanj in interesov, tako med umetniki kot različnim občinstvom. Z vzpostavitvijo Kulturne četrti Tabor želimo skupaj z različnimi organizacijami, okoliškimi stanovalci in zainteresiranimi posamezniki prispevati k živahnosti soseske Tabor in sooblikovati kulturni utrip Ljubljane.

***

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE:
Živa Gobbo, društvo Focus, [email protected], 01 515 40 80
Aleš Rovšnik, platforma Sloga, [email protected], 01 434 4402
Suzana Kajba, Zavod Bunker, [email protected], 01 231 44 92