V sklopu reorganizacije vlade je Robert Golob, pretendent za mandatarja, napovedal združevanje ministrstev za okolje in infrastrukturo. V okoljevarstvenih nevladnih organizacijah se pojavljajo pomisleki glede predlaganega združevanja zaradi bojazni, da bi bile prostorske in naravovarstvene politike potisnjene ob stran, njihovo izvajanje pa podrejeno interesom razvoja infrastrukture. Gre za politično prakso, ki se izvaja že vrsto let, zaradi njene škodljivosti pa jo je potrebno prekiniti. Nevladne organizacije bodočo vlado pozivajo, naj okoljsko ministrstvo ostane samostojno, saj bo le tako lahko izpolnjevalo svoje poslanstvo. 

dr. Urša Koce, DOPPS:

»Ohranjena narava in kakovostno okolje sta za Slovenijo velika razvojna priložnost in pri kreiranju politik ne smeta ostati v ozadju. Kakršnakoli reorganizacija ministrstev, ki bi lahko resor za okolje postavila v podrejen položaj, bi pomenila nov korak stran od razvojne poti do kakovostnega življenja za vse.«

Andreja Slameršek, predsednica Društva za preučevanje rib Slovenije:

»Ostro nasprotujemo združevanju MOP in MZI. V preteklosti se je združevanje okolja z drugimi sektorji izkazalo za zelo škodljivo in neprimerno; okolje in narava sta bila vedno v podrejenem položaju. V obdobju krize narave in okolja, zloma biodiverzitete ter hitrega uničevanja in izgubljanja habitatov, podnebne krize ter onesnaževanja okolja in narave bi prihajajoča vlada, če bi mislila resno z zelenim prehodom, morala vzpostaviti neodvisno ministrstvo za zaščito narave in okolja. Vse človekove dejavnosti (infrastruktura, energetika, gozdarstvo, kmetijstvo, gospodarstvo, turizem itd.) imajo namreč vpliv na naravo in okolje. Podrejanje sektorjev narave in okolja drugim ministrstvom odpira tudi možnosti za korupcijska tveganja in konflikte interesov. Naj samo spomnimo, da je bil trenutni minister za okolje in prostor, Andrej Vizjak, prej zaposlen na energetski družbi HESS, v času ministrovanja na MOP pa je naredil izjemno veliko škode na področju narave in okolja (tudi s spremembami področne zakonodaje). Bodoči mandatar dr. Robert Golob, ki prihaja iz energetske družbe Gen-i, pa naj bi podredil okolje infrastrukturi oziroma energetiki, kar je nesprejemljivo, neetično in nemoralno, še manj pa strokovno in v skladu z zelenim razvojem.«

Barbara Kvac, okoljska organizacija Focus:

»Okolje, narava in prostor potrebujejo svoj samostojen glas tudi znotraj vlade. Podrejanje teh področij infrastrukturi bi bila napačna rešitev, ki je ne podpiramo. Potrebujemo pa celovite, organizacijsko strukturne spremembe podnebnega upravljanja tudi skozi horizontalno povezovanje in koordinacijo sektorjev, ki so pomembni za naslavljanje podnebnih sprememb ter krepitev kadrovskih zmogljivosti na tem področju. Politiko prihodnje vlade bi moralo usmerjati podnebno znanstveno posvetovalno telo, ki ga predvideva nov zakon o varstvu okolja, za doseganje družbenega dogovora o temeljnih izzivih podnebne krize pa bosta izredno pomembna izboljšana komunikacija in povezovanje med različnimi akterji, tudi s področja sociale.«

Aljoša Petek, PIC:

»Zaradi neprimerljivo močnejših interesov na strani infrastrukture in energetike lahko s tovrstnim združevanjem okolje in narava izgubita svoj glas. Primerno je, da se naša ustavna pravica do zdravega življenjskega okolja ustrezno naslovi v okviru neodvisnega ministrstva

Andrej Gnezda, Umanotera:

»Čudovita krajina in bogata narava sta neprecenljivi vrednoti Slovenije, ki ju ne smemo uničiti za nekaj kilometrov asfalta ali megavatnih ur energije. Degradacijo krajine in uničevanje narave mora bodoča vlada zaustaviti, ne pa pospešiti.«

 

 

Sporočilo za javnost je nastalo v okviru delovne skupine Za zeleni razvojni preboj, ki deluje v okviru mreže Plan B za Slovenijo.

Podnebni program mreže Plan B za Slovenijo sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena v tem dokumentu, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada.