Društvo Focus s finančno podporo mehanizma Know-how Exchange Program (KEP) Austria znotraj Central European Initiative (CEI) širi projekt REACH (zmanjševanje rabe energije v energetsko revnih gospodinjstvih) tudi na območje Bosne in Hercegovine, Črne gore in Srbije.

Skupaj s partnerji, Centrom za ekologijo in energiju iz BiH, organizacijo Green Home iz Črne gore in organizacijo Fraktal iz Srbije, smo v Tuzli, Podgorici in Beogradu organizirali dvodnevne treninge za partnerje in druge lokalne akterje, ki so se na ta način spoznali s problemom energetske revščine ter možnostmi za naslavljanje te problematike. Trening je, poleg predstavitve projekta in problematike energetske revščine, vključeval delavnico na temo kako izvajati energetsko svetovanje v gospodinjstvu, skupaj s praktično izvedbo obiska, spoznavanjem formularja, programskega orodja, opreme in naprav, ki so dodeljena gospodinjstvu, ter izobraževanja na temo komunikacije s socialno ogroženimi gospodinjstvi. Poleg tega smo predstavili potencialne aktivnosti za promocijo svetovanja med gospodinjstvi, delo z lokalnimi akterji ter strukturne ukrepe za naslavljanje energetske revščine.

REACH CEI_Podgorica 3 REACH CEI_Tuzla 3

Skupno se je treningov udeležilo več kot 40 udeležencev iz različnih organizacij. Veseli nas, da so bili vključeni ključni lokalni akterji, od centrov za socialno delo, tehničnih srednjih šol in predstavnikov občin do raznih nevladnih organizacij, ki se na takšen ali drugačen način ukvarjajo s to tematiko in ki bodo poskrbeli, da bo v sklopu projekta energetsko svetovanje v gospodinjstvih uspešno izvedeno.

REACH CEI_Tuzla 1 REACH CEI_Beograd 1

Vsi vključeni akterji so izkazali zainteresiranost za projekt in njegovo izvedbeno-praktično raven, tako da pričakujemo, da se bodo prihodnje aktivnosti pričele hitro in uspešno odvijati. Na podlagi izvedenih treningov bodo partnerji, skupaj z lokalnimi akterji, pripravili trening za dijake – bodoče energetske svetovalce ter v projekt vključili energetsko revna gospodinjstva, kjer bodo energetski svetovalci izvedli analizo porabe energije in vode, svetovanje za zmanjšanje porabe ter predali naprave za zmanjšanje rabe energije in vode.

REACH CEI_Podgorica 2 REACH CEI_Tuzla 3

Trening v Tuzli je potekal 25. in 26. januarja 2016, v Podgorici 28. in 29. januarja 2016 ter v Beogradu 1. in 2. februarja 2016. Evalvacija treningov je pokazala, da so bili udeleženci zadovoljni z njihovo vsebino in izvedbo ter da so pridobili novo znanje, ki jim bo koristilo v njihovih prihodnjih aktivnostih.

Avtorji slik: CEE, Green Home, Fraktal

Partnerji projekta so

Projekt se izvaja s finančno podporo