Energetsko podnebna agencija za Podravje – ENERGAP, Focus, društvo za sonaraven razvoj in Inštitut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost

vas vabimo na delavnico

Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov

ki bo potekala v četrtek, 30. 3. 2023, med 9. in 15. uro v Energetiki Maribor, Jadranska 28.

 

Namen delavnice je spodbuditi aktivno sodelovanje deležnikov pri nadgradnji metodologije za izdelavo lokalnih energetskih konceptov (LEK).

Na delavnici boste seznanjeni z analizo trenutnega stanja LEK, izsledki strokovne delovne skupine za njihovo nadgradnjo in predlogi za izboljšanje ter z izkušnjami z vključevanjem deležnikov v lokalno energetsko načrtovanje. To bo podlaga za razpravo o predlaganih spremembah metodologije priprave LEK, o pridobivanju podatkov, uporabnosti novih orodij za načrtovanje ter priporočilih za nadaljnje izboljšave. Trajnostne rešitve, predvidene v LEK, zahtevajo namreč širše strinjanje vseh deležnikov, saj lahko le na ta način dosežemo zvišanje kakovosti LEK in sprejemljivosti predlaganih ukrepov URE in OVE v občinah.

Delavnica bo vključevala tudi predstavitev lokalne dobre prakse. Predstavili vam bomo Akcijski načrt trajnostne oskrbe Maribora s toploto.

Vljudno vabljeni. Obvezne prijave sprejemamo do ponedeljka, 27. 3. preko obrazca.

 

Program:

Ura Tema Govorec
8:45 Kava za dobrodošlico in registracija udeležencev  
9:00 Predstavitev delavnice in poteka dela Matjaž Grmek, Focus, društvo za sonaraven razvoj
9:10

 

LEK v kontekstu energetskih politik

 

mag. Erik Potočar, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
9:30 Zahteve za izdelovalce LEK (priročnik) Dalibor Šoštarič, Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje
9:45 Pregled stanja LEK, ugotovitve analize mag. Jure Čižman, Inštitut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost
10:00 Razprava udeleženci
10:45 Odmor za kavo
11:00 Izkušnje iz lokalnega energetskega načrtovanja in priprave LEK glede vključevanja deležnikov dr. Vlasta Krmelj, Energetsko podnebna agencija za Podravje – ENERGAP
11:20 LEK-i in občinski prostorski načrti (umeščanje v prostor) mag. Ines Lupše, Ministrstvo za naravne vire in prostor
11:40 Predlogi prenove LEK mag. Jure Čižman, Inštitut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost
12:00 Razprava udeleženci
12:45 Kosilo
13:30 Predstavitev trajnostnega načrta razvoja daljinskega ogrevanja Maribor ter ogled proizvodnega obrata DO v prehodu iz klasičnega sistema v zelenega (SPTE, hranilniki toplote, sprejemniki sončne energije, sončna elektrarna) mag. Miran Rožman, Alen Kolman, Matija Meden,  Energetika Maribor
15:00 Zaključek delavnice

 

Dodatne informacije: [email protected], 059 071 327

Delavnica je organizirana v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

 

 

 

 

fotografija: Wikimedia commons (creative commons)