Podrobneje je bila predstavljena Direktiva o energetski učinkovitosti, ki je bila sprejeta konec 2012, njen prenos v zakonodajo držav članic EU pa še vedno traja. Pogovarjali smo se o pomembnosti direktive za uresničevanje evropskih ciljev za energetsko učinkovitost do leta 2020. Predstavljeno je bilo tudi poročilo Koalicije za energetske prihranke (Coalition for Energy Savings) (http://energycoalition.eu/) o implementaciji sedmega člena direktive, ki govori o zagotavljanju 1,5 % energetskih prihrankih letno za energetska podjetja (t.i. obligacijske sheme), ter predstavljeni naslednji koraki in možnost vključevanja različnih deležnikov v procese, vezane na energetsko učinkovitost.

V drugem delu delavnice je bilo govora o EU podnebno-energetskih ciljih za leto 2030. Spoznali smo proces sprejemanja ciljev na EU ravni ter časovnico zakonodajnih procesov, ki bodo sledili v naslednjih dveh letih.

Predstavitvi sta dostopni tukaj:

Dora Petroula: Energy Efficiend Directive – an overview of progress so far

Dora Petroula: Next steps for the post 2020 climate and energy policy framework