Javni uslužbenci se zavedate pomembnosti vključevanja javnosti, saj lahko tako dosežete široko podporo javnosti in s tem kvalitetnejše predpise, ki jih pripravljate. Hkrati se z aktivnim vključevanjem javnosti izognete marsikateri oviri in obenem povečate občutek soustvarjanja procesov, ki so navsezadnje namenjeni prav prebivalcem.

V luči blaženja podnebnih sprememb, ki ogrožajo dobrobit ljudi in narave, je še bolj pomembno, da načrtujemo politike, ki imajo široko podporo javnosti. Prebivalci, aktivno vključeni že v začetnih fazah, bodo lažje sprejeli odločitve, ki korenito spreminjajo njihova življenja.

Vodenje participativnih procesov pa zahteva specifična znanja, zato vas v

petek 25. 11. 2022 med 9:00 in 13:00 vabimo na spletno delavnico za javne uslužbence

“Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb”.

Kateri so tisti koraki, ki jih morate upoštevati pri vključevanju javnosti, v katerih fazah je nujno vključiti različne javnosti in kje se dogajajo najpogostejše napake? Kako pa je z vključevanjem javnosti na področju varstva okolja? Kateri so tisti primeri, ko so bili procesi vključevanja javnosti izpeljani zgledno in so na koncu prispevali k dobremu predpisu ali dokumentu?

Na vprašanja nam bodo pomagali odgovarjati predavatelji, ki so že vrsto let vpeti v procese vključevanja javnosti. S pomočjo primerov iz prakse nas bodo opremili s ključnimi informacijami potrebnimi za uspešno vodenje participativnih procesov.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

 

Brezplačna delavnica bo potekala prek spletne platforme ZOOM. Obvezne prijave sprejemamo do 23. 11. 2022.

 

Vsem prijavljenim bomo naknadno posredovali povezavo do dogodka. Več informacij na [email protected].

Program:

Ura Tema Predavatelj
9:00 Uvod in pozdravni nagovor in predstavitev projekta LIFE IP CARE4CLIMATE Predstavnik projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, Ministrstvo za okolje in prostor
9:15 Predstavitev smernic za javne uslužbence
9:30 Podnebna tveganja v Sloveniji dr. Renata Karba, Umanotera
10:00 Uspešno in učinkovito sodelovanje z javnostjo Tina Divjak, CNVOS
10:30 Pravica do aktivne vloge pri oblikovanju okoljsko uravnotežene družbe (Aarhuška konvencija) mag. Senka Šifkovič, PIC
11:00 Odmor
11:15 Primeri iz prakse (vključevanje javnosti pri v procesu nastajanja in sprejemanja Zakona o celostnem prometnem načrtovanu) mag. Polona Demšar Mitrovič, Ministrstvo za infrastrukturo
11:45 Delavnica

»Katere oblike podpore potrebujete javni uslužbenci za učinkovitejše vključevanje javnosti?«

delo po skupinah
12:30 Povzetki in zaključek

Delavnico bo povezovala moderatorka Marjeta Novak.

 

Opombe
————————————————————————————————————————–

Na delavnici bomo predstavili gradivo: »Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v nizkoogljično družbo – smernice za vključevanje blaženja podnebnih sprememb v politike, delovanje institucij in ravnanje posameznika«.

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb je peta izmed osmih delavnic za javne uslužbence, ki se bodo v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) izvajale vsako leto do leta 2026. Vsaka delavnica bo imela poudarek na drugi tematiki, ki naslavlja blaženje podnebnih sprememb.

LIFE IP CARE4CLIMATE je integralni projekt, ki bo s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov, spodbudil izvajanje ukrepov, na podlagi izvedbe katerih bo Slovenija dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030. V projekt se je pod vodstvom MOP povezalo 15 partnerjev, ki bodo s svojimi aktivnostmi prispevali k učinkovitejšemu izvajanju Operativnega programa za zmanjševanje toplogrednih plinov in nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2014–2020 in s tem pripomogli, da bomo v Sloveniji lažje dosegli zastavljene cilje.