Javni uslužbenci se zavedate pomembnosti vključevanja javnosti, saj lahko tako dosežete široko podporo javnosti in s tem kvalitetnejše predpise, ki jih pripravljate. Hkrati se z aktivnim vključevanjem javnosti izognete marsikateri oviri in obenem povečate občutek soustvarjanja procesov, ki so navsezadnje namenjeni prav prebivalcem.

V luči blaženja podnebnih sprememb, ki ogrožajo dobrobit ljudi in narave, je še bolj pomembno, da načrtujemo politike, ki imajo široko podporo javnosti. Prebivalci, aktivno vključeni že v začetnih fazah, bodo lažje sprejeli odločitve, ki korenito spreminjajo njihova življenja.

Vodenje participativnih procesov pa zahteva specifična znanja, zato vas v

petek 25. 11. 2022 med 9:00 in 13:00 vabimo na spletno delavnico za javne uslužbence

“Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb”.

Kateri so tisti koraki, ki jih morate upoštevati pri vključevanju javnosti, v katerih fazah je nujno vključiti različne javnosti in kje se dogajajo najpogostejše napake? Kako pa je z vključevanjem javnosti na področju varstva okolja? Kateri so tisti primeri, ko so bili procesi vključevanja javnosti izpeljani zgledno in so na koncu prispevali k dobremu predpisu ali dokumentu?

Na vprašanja nam bodo pomagali odgovarjati predavatelji, ki so že vrsto let vpeti v procese vključevanja javnosti. S pomočjo primerov iz prakse nas bodo opremili s ključnimi informacijami potrebnimi za uspešno vodenje participativnih procesov.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

 

Brezplačna delavnica bo potekala prek spletne platforme ZOOM. Obvezne prijave sprejemamo do 23. 11. 2022.

P R I J A V A

 

Vsem prijavljenim bomo naknadno posredovali povezavo do dogodka. Več informacij na [email protected].

Program:

UraTemaPredavatelj
9:00Uvod in pozdravni nagovor in predstavitev projekta LIFE IP CARE4CLIMATEPredstavnik projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, Ministrstvo za okolje in prostor
9:15Predstavitev smernic za javne uslužbence
9:30Podnebna tveganja v Slovenijidr. Renata Karba, Umanotera
10:00Uspešno in učinkovito sodelovanje z javnostjoTina Divjak, CNVOS
10:30Pravica do aktivne vloge pri oblikovanju okoljsko uravnotežene družbe (Aarhuška konvencija)mag. Senka Šifkovič, PIC
11:00Odmor
11:15Primeri iz prakse (vključevanje javnosti pri v procesu nastajanja in sprejemanja Zakona o celostnem prometnem načrtovanu)mag. Polona Demšar Mitrovič, Ministrstvo za infrastrukturo
11:45Delavnica

»Katere oblike podpore potrebujete javni uslužbenci za učinkovitejše vključevanje javnosti?«

delo po skupinah
12:30Povzetki in zaključek

Delavnico bo povezovala moderatorka Marjeta Novak.

 

Opombe
————————————————————————————————————————–

Na delavnici bomo predstavili gradivo: »Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v nizkoogljično družbo – smernice za vključevanje blaženja podnebnih sprememb v politike, delovanje institucij in ravnanje posameznika«.

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb je peta izmed osmih delavnic za javne uslužbence, ki se bodo v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) izvajale vsako leto do leta 2026. Vsaka delavnica bo imela poudarek na drugi tematiki, ki naslavlja blaženje podnebnih sprememb.

LIFE IP CARE4CLIMATE je integralni projekt, ki bo s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov, spodbudil izvajanje ukrepov, na podlagi izvedbe katerih bo Slovenija dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030. V projekt se je pod vodstvom MOP povezalo 15 partnerjev, ki bodo s svojimi aktivnostmi prispevali k učinkovitejšemu izvajanju Operativnega programa za zmanjševanje toplogrednih plinov in nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2014–2020 in s tem pripomogli, da bomo v Sloveniji lažje dosegli zastavljene cilje.