24. novembra bodo zasedali evropski ministri, pristojni za energijo, ki bodo med drugim razpravljali tudi o napredku v razpravah o novi direktivi o energetski učinkovitosti. Predlog direktive, ki ga je junija 2011 predstavila Evropska komija, naj bi zagotovil 20 % energetskih prihrankov v EU do leta 2020. Dosežen 20 % cilj bi po analizah Evropske komisije prinesel do 2 milijona novih delovnih mest, milijardne prihranke, ki bi jih vlade lahko uporabile za spodbujanje svojih gospodarstev, ter dodatna zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Zaskrbljene zaradi novic, da evropske vlade na direktivo gledajo kot na breme in ne kot na priložnost, nevladne organizacije ministre z odprtim pismom pozivamo, da naj o direktivi razmišljajo v smislu vseh koristi, ki jih le-ta lahko prinese našemu gospodarstvu, državljanom in okolju ter zagotovijo, da bo poročilo o napredku in s tem signali, ki ga bodo javnosti poslali 24. novembra, odražali to spoznanje.