Odbor Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI) je 17. maja sprejel poročilo o Direktivi o energiji iz obnovljivih virov (RED), v katerem je poslal jasen signal, naj v času svetovne prehranske krize damo prednost hrani pred gorivom. Direktiva RED se je zdaj preselila v glavni odbor, zadolžen za njeno revizijo v Evropskem parlamentu, Odbor za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE), ki je o njihovem poročilu glasoval 13. julija. V nadaljevanju primerjamo rezultate obeh poročil in predstavljamo širši pomen glasovanja na odboru ITRE za nadaljnja pogajanja o direktivi RED.

Ozadje

Glasovanje odbora za okolje o direktivi o energiji iz obnovljivih virov sicer ni bilo popolno, a je postavilo dobre temelje za odločnejše ukrepanje glede biogoriv iz poljščin, ​​kar je eden glavnih izzivov pri tej reviziji direktive RED. Odbor ENVI se je odločil za takojšnjo opustitev palmovega in sojinega olja, dveh najslabših poljščin za proizvodnjo biogoriv v smislu emisij toplogrednih plinov. Odločil se je tudi, da bo za več kot polovico znižal najvišji delež biogoriv iz poljščin, ki se uporabljajo za hrano in krmo v EU.

Takšna odločitev je bila še posebej pomembna v trenutnih okoliščinah svetovne prehranske krize kot posledice konflikta med Rusijo in Ukrajino, ki je privedel do pomanjkanja glavnih kmetijskih pridelkov po vsem svetu. Evropa za gorivo za avtomobile vsak dan porabi kar 19 milijonov steklenic sončničnega olja in olja oljne ogrščice. Zato je ključnega pomena, da prenehamo uporabljati poljščine za gorivo in se osredotočimo na čistejše alternative, zlasti na obnovljivo električno energijo za vozila v cestnem prometu ter na zeleni vodik in e‑gorivo v letalskem in ladijskem prometu, kjer je elektrifikacija zahtevnejša. Po glasovanju odbora ENVI odbor ITRE žal ni ohranil enake ravni ambicij glede biogoriv iz poljščin. Poslanci Evropskega parlamenta, ki podpirajo biogoriva, so si močno prizadevali razvodeneti spremembe, dosežene v odboru ENVI. Vendar še ni vse izgubljeno in še vedno obstaja možnost, da se na plenarnem zasedanju, ki bo septembra, stvari znova postavijo na pravo mesto.

Ali bodo poslanci na plenarnem zasedanju septembra uspeli povrniti ambicije glede biogoriv iz poljščin na prejšnjo raven ter ustrezno nagraditi uporabo električne energije?

Kaj je dobro in kaj slabo?

Odbor ITRE je z nekoliko spremenjeno formulacijo potrdil takojšen začetek opuščanja biogoriv iz poljščin, ki povzročajo največ krčenja gozdov: palmovo in sojino olje. Vendar pa glede drugih biogoriv na osnovi poljščin odbor ITRE ni upošteval sklepov odbora ENVI, temveč je raje ohranil status quo iz predloga Evropske komisije. Brez dodatnih sprememb bo vrzel na poti do cilja, ki je nastala zaradi načrtovane opustitve sojinega in palmovega olja, zapolnjena z drugimi živili, kot sta olje iz oljne ogrščice ali sončnično olje, kar bo spet privedlo do negativnih učinkov.

Vse skupaj vzbuja še posebno skrb zato, ker je bil že tako visok cilj zmanjšanja intenzivnosti toplogrednih plinov za celoten transport s 13 odstotkov povečan na izjemno visokih 16 odstotkov. Brez dodatnih varoval bo imel »preveč ambiciozen« cilj glede toplogrednih plinov nasprotni učinek od načrtovanega: povzročil bo še večji pritisk na uporabo cenejših obnovljivih alternativ, kot so biogoriva, zlasti tistih, ki trenutno niso omejena, kot so poljščine in energetske rastline. Poleg tega je odbor ITRE vključil možnost nadaljnjega povečanja zgornje meje biogoriv iz odpadkov, pri čemer ni upošteval njihove omejene razpoložljivosti v Evropi.

Člani odbora ITRE so sprejeli nekaj dobrih odločitev, zlasti glede bolj obetavnih alternativnih goriv, ki lahko prispevajo k lažjem prehodu stran od biogoriv v sektorju prometa. Najpomembneje je, da so prepoznali učinkovitost električne energije iz obnovljivih virov kot goriva za cestni promet, saj so ugotovili, da njena uporaba prispeva k bistveno večjem zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov kot zgorevanje biogoriv (kar je ovrglo prejšnja mnenja drugih odborov v Evropskem parlamentu). Drugič, člani odbora ITRE so zavrnili prizadevanja poročevalca, da bi onemogočil trenutna prizadevanja Evropske komisije za določitev minimalnih trajnostnih meril za zeleni vodik in e-goriva (imenovana tudi obnovljiva goriva nebiološkega izvora). Podprli so zelo visok cilj za zeleni vodik in e‑goriva, obenem pa prepoznali tudi dejstvo, da se morajo dobavitelji goriv usmeriti v dobavo zelenega vodika in e‑goriva v ladijski sektor (z določitvijo obveznega 1,2-odstotnega podcilja za obnovljiva goriva nebiološkega izvora v sektorjih pomorskega prometa, v katerih je emisije težko zmanjšati).

Kako bi bilo treba predloge izboljšati?

Na septembrskem plenarnem glasovanju mora Evropski parlament zagotoviti, da se bo odvisnost od biogoriv iz poljščin zmanjšala, tako da zmanjša delež vseh biogoriv na osnovi poljščin ter znatno zniža cilj zmanjšanja emisijske intenzivnosti toplogrednih plinov. Upoštevati je treba tudi omejeno količino trajnostnih surovin iz EU za biogoriva iz odpadkov, kar bi omogočilo bolj realističen pogled na njihove podcilje.

Naslednji koraki za uresničevanje evropskih podnebnih ciljev

Danes imamo v Evropi enkratno priložnost, da pošljemo močan signal, da uporaba poljščin za biogoriva ni pravi način za razogljičenje prometnega sektorja. Evropski poslanci se morajo na septembrskem glasovanju odločneje zavzeti za čistejše alternative biogorivom na osnovi poljščin. To bo bistvenega pomena tudi pri tristranskih pogajanjih s Svetom, ki bodo potekala kasneje jeseni.

Komentar predstavnikov organizacije Transport & Environment in Focusa

Obveze na področju biogoriv so bile katastrofalne. Odbor ITRE je z odločitvijo za opuščanje podpore za sojino in palmovo olje dosegel napredek. Toda zaradi hitrega naraščanja cen hrane je neodgovorno, da poljščine, kot sta pšenica in koruza, še naprej uporabljamo za proizvodnjo biogoriv. Poslanci Evropskega parlamenta so tako zamudili priložnost, da bi z omejitvijo dodatne pridelave poljščin za biogoriva zmanjšali pritisk na svetovno preskrbo s hrano. Na septembrskem plenarnem glasovanju imajo priložnost to popraviti, tako da dajo hrani prednost pred gorivom.

Poslanci Evropskega parlamenta so na glasovanju v odboru ITRE podprli visok cilj glede zelenega vodika in se trdno zavezali standardom trajnostnosti. Poleg tega so prepoznali, da bo treba zeleni vodik in druga e‑goriva usmeriti v tiste prometne sektorje, kjer neposredna elektrifikacija ni izvedljiva, kot sta letalstvo in ladijski promet. Zlasti nas veseli dejstvo, da bodo morale države članice zagotoviti razpoložljivost zelenega vodika in e-goriv za ladijski sektor, da bo ta lahko začel prenehati uporabljati najbolj umazana fosilna goriva.