Če bi bil predlog sprejet, bi se podaljšal suspenz trgovanja z emisijami v letalstvu, znan kot status "ustavi uro", do leta 2016. ”Ustavi uro” je bila začasna rešitev iz leta 2012, sprejeta z namenom Mednarodni organizaciji za civilno letalstvo (ICAO) omogočiti, da najde globalno rešitev za naslavljanje vpliva letalstva na podnebje. Vendar oktobra lani ICAO ni dosegla napredka, zgolj dogovor, da se razvije globalni dogovor za obdobje po letu 2020. Včerajšnja odločitev zato pomeni "vrnitev" k prvotnemu ETS sistemu v 2017.

Ta odločitev je jasen signal političnim voditeljem, članicam EU, industriji in ostalim državam po svetu, da načelo suverenosti EU ni predmet zunanjega ustrahovanja (pred odločitvijo so bili pritiski Airbusa, Kitajske, ZDA in Rusije veliki). Evropa tako zaradi zunanjih pritiskov ne bo odstopila od sheme ETS. Ostati mora odločna pri uveljavljanju naprednih okoljskih politik. V nadaljevanju mora sprejeti okoljsko učinkovit predlog, ki bo zajel vse lete v EU zračnem prostoru (ne samo lete znotraj EU).


Letalstvo je najbolj ogljično intenzivna oblika prevoza, odgovorna za približno 5 % globalnih emisij. Če bi bilo letalstvo država, bi se po emisijah CO2 uvrstilo na 7. mesto na svetu – med Nemčijo in Korejo. Emisije iz letalstva v EU predstavljajo tretjino svetovnih emisij iz letalstva, in so se od leta 1990 podvojile. Če jih ne bomo nadzorovali, se bodo do 2050 celo potrojile.

<<< Več >>>