V Focusu smo skupaj s partnerji v okviru projekta LIFE Unify pripravili podrobno oceno nacionalnih dolgoročnih strategij evropskih držav. Nadalje pa smo nevladne organizacije iz Češke, Estonije, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije skupaj preučile najboljše prakse šestih držav članic iz srednje in vzhodne Evrope ter pripravile priporočila za to regijo.

Novo poročilo »Dolgoročno podnebno načrtovanje v državah srednje in vzhodne Evrope« (Long-term Climate Planning in Central Eastern European Countries) temelji na javno dostopnih nacionalnih dolgoročnih strategijah, na rezultatih javnih posvetovanj, pa tudi na rezultatih niza regionalnih delavnic in spletnih seminarjev z več deležniki. Na seminarjih so bile obravnavane konkretne priložnosti, pa tudi izzivi, povezani z dolgoročnim podnebnim načrtovanjem in vse ambicioznejšimi podnebnimi cilji v teh državah. Upoštevali smo tudi oceno Evropske komisije o predloženih dolgoročnih strategijah držav.

Nevladne organizacije iz srednje in vzhodne Evrope tako odločevalcem priporočamo, da:

–     določijo datum za dosego podnebne nevtralnosti, ki naj ne bo kasnejši od datuma za doseganje podnebne nevtralnosti EU, v skladu s podnebno zakonodajo EU, in  zagotovijo skladnost politik ter dolgoročnejšo vizijo za gospodarsko, okoljsko in družbeno tranzicijo;

–     vključijo celovite analize in načrte poteka ekonomske preobrazbe, s katerimi bodo preučile medsebojne povezave med posameznimi sektorji in politikami ter izkoristile morebitne sinergije;

–     omogočijo javni dialog in zagotovijo podporo javnosti za dolgoročno vizijo in načrtovanje zelenega prehoda.

 

Kontakt za več informacij: Taj Zavodnik, [email protected], 01 515 40 80

Focus sodeluje v projektu LIFE UNIFY: Bringing the EU together on climate action (LIFE18 GIC/BE/001190 LIFE UNIFY). Besedilo ne izraža pogledov Evropske komisije.