Okvir razprave:

Trenutno poteka prenova Strategije razvoja Slovenije, ki se veže tudi na strategijo Evropa 2020. Evropska strategija 2020 govori o rasti – pametni, trajnostni in vključujoči, vendar pa se v EU pojavljajo številni glasovi, ki opozarjajo, da je številne koncepte, med njimi tudi koncept rasti, potrebno postaviti pod vprašaj (npr. http://www.degrowth.eu). V luči priprave in razprave Strategije razvoja Slovenije ter v luči številnih izzivov, s katerimi se soočamo tako na ravni EU, kot na ravni Slovenije, želi projekt Dovolj! izzvati koncepte razvoja, blaginje in kakovostnega življenja ter odpreti platformo za razgovor o tem, kaj za različne ljudi predstavljata koncepta kakovostnega življenja in razvoja. Obenem je potrebno odpreti vprašanja o potrebnih strukturnih reformah, ter s tem omogočiti kritičen razmislek na več ravneh o odločitvah in politikah, ki vplivajo na življenja prebivalcev Slovenije in širše. Sedaj je dobra priložnost, da pogledamo, kako se razvijati in izboljševati kakovost življenja v vseh pogledih, obenem pa ostati v mejah, ki nam jih postavljata družba in okolje.

Vsebina razprave:

Razpravo o Strategiji razvoja Slovenije želimo na širša vprašanja. Zato vam v uvodnem delu razprave postavljamo nekaj tem in vprašanj (Kakovostno življenje, Gospodarska rast, Zaposlenost, Neenakost, Potrošnja, Okolje in Politika), skozi katere želimo začrtati osnovne razvojne izzive in pridobiti vaša mnenja in predloge za rešitve.

Potek in cilji razprave:

Prvi del spletne razprave bo potekal do 10. septembra. Prispele odgovore in predloge bomo povzeto predstavili v drugem koraku razprave, ki bo potekal predvidoma med 15. septembrom in 1. oktobrom. V drugem koraku se bo mogoče opredeliti do prispelih predlogov. Vložki v oba dela razprave bodo zajeti v priporočilih za odločevalce. Priporočila bodo predstavila predlagane rešitve za postavljene izzive. Ta priporočila bodo posredovala pristojnim za pripravo Strategije razvoja Slovenije ter krogu odločevalcev, ki bodo identificirani kot zanimivi za predstavitev predlogov. Nekaj ključnim odločevalcem bomo priporočila poskusili tudi osebno predstaviti, priporočila pa bomo predstavljali tudi preko dogodkov in razprav.

O projektu:

Pobudnik spletne razprave je Focus, društvo za sonaraven razvoj. Spletna razprava poteka v okviru projekta Dovolj!, katerega sofinancira Urad vlade za komuniciranje.

Povezave:

Strategija EU 2020 

Plan B – strategija razvoja Slovenije

Vsebinska ozadja – Degrowth

Sodobna protislovja med trajnostno potrošnjo in gospodarsko rastjo

 

Vabimo vas k aktivni in razgibani razpravi! Lahko nam vaša mnenja sporočite tudi na [email protected] ali pa nas poiščete na Facebooku pod Focus društvo ali pa Tudi Jaz.