Tradicionalno so zadruge v Sloveniji dejavne predvsem na področju kmetijstva, vendar v zadnjih letih vse bolj izstopajo iz tega polja in nadgrajujejo svoje klasične kmetijske dejavnosti. Pri tem zastopajo tako individualne potrebe članov kot skupne potrebe zadruge, mnoge med njimi pa posredno ščitijo tudi interese okolja in s svojim delovanjem prispevajo k hitrejšemu prehodu v nizkoogljično družbo.

Lani smo v Focusu obiskali dve takšni zadrugi, ki smo ju z Umanotero prepoznali kot dobri praksi trajnostnega upravljanja z viri skupnosti in kot taki uvrstili na zemljevid na spletni platformi Dovolj za vse, ki jo ustvarjamo v okviru projekta LIFE IP Care4Climate.

Zadruga Konopko (video) raziskuje in ozavešča o možnostih uporabe industrijske konoplje, ki je vsestransko uporabna, nezahtevna za gojenje in okolju prijazna rastlina s potencialom za zmanjševanje ogljičnega odtisa. Konopko v praksi kaže in širi glas o tem, da je to super rastlina krožnega gospodarstva in da ima lahko pomembno vlogo pri varovanju naravnih virov ter blaženju vpliva kmetijstva na podnebne spremembe. Rastlina konoplje naj bi letno uskladiščila v povprečju 0,6 tone ogljikovega dioksida na hektar. Več

Zadruga Zemlja & Morje (video) spodbuja ekološko kmetovanje, ki je oblika pridelave hrane z najmanjšim vplivom na podnebje. Lokalne šole, vrtce in druge kupce oskrbujejo izključno s slovensko sezonsko hrano, ki je pridelana na človeku in okolju prijazen način. V praksi izpostavljajo pomembnost kratkih dobavnih verig in se trudijo, da ima tudi prodaja njihovih izdelkov ter pridelkov čim nižji ogljični odtis. Posredno ozaveščajo ljudi tudi o vplivu njihovih potrošniških izbir na podnebne spremembe. Več

Skupno je na zemljevidu #DovoljZaVse več kot 60 praks, ki so dejavne na petih področjih trajnostnega upravljanja. Zadruga za razvoj trajnostne pridelave in predelave konoplje je dobra praksa na področju lokalnega krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje, medtem ko je Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre prepoznana kot dobra praksa na področju samooskrbe s hrano.

Vabljeni k predlaganju novih dobrih praks prek spletnega obrazca in spremljanju Facebook profila Dovolj za vse, na katerem redno širimo glas o domačih in tujih dobrih praksah trajnostnega upravljanja z viri skupnosti.

 

 

Aktivnosti ozaveščanja o podnebnih spremembah in vključevanja lokalnih skupnosti za prehod v nizkoogljično družbo Umanotera in Focus izvajamo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.