Biogoriva v Evropi k stroškom za goriva prispevajo 17 milijard evrov letno

Kot je pokazala nova študija o resničnih stroških biogoriv, je veleprodajna cena biodizla trenutno za 70–130 odstotkov višja od bencina in dizla, odvisno od poljščine, uporabljene za proizvodnjo. Pri organizaciji Transport & Environment, ki je izvedla študijo, pozivajo EU, naj odpravi obvezno mešanje biogoriv iz poljščin ter tako zmanjša pritisk tako na cene hrane kot goriva.

V zadnjih letih so bila biogoriva v Evropi vedno dražja od fosilnih goriv. Zaradi sedanjih podražitev številnih surovin za proizvodnjo biogoriv, kot so rastlinska olja, žita, rabljeno olje za kuhanje in živalske maščobe, postaja razlika v ceni v primerjavi s fosilnimi gorivi še večja. Tako je na primer v EU proizvedeni bioetanol dvakrat dražji kot bencin. EU za biogoriva skupaj nameni 17 milijard evrov letno.

Biogoriva so slabša tako za podnebje kot za biotsko raznovrstnost ter prispevajo k višjim cenam hrane. Kot je pokazala naša analiza veleprodajnih cen, pa predstavljajo tudi nepotrebno finančno breme za že tako obremenjena gospodinjstva. EU bi morala odpraviti obvezne zahteve v zvezi z mešanjem za biogoriva iz poljščin ter se namesto tega osredotočiti na resnično trajnostne tehnologije.

V Focusu zagovarjamo visoke okoljske dajatve na goriva s strani držav, ki se jih namensko porabi za ukrepe trajnostne mobilnost, na primer vlaganje v boljšo storitev javnega potniškega prometa. Tako načelo “onesnaževalec plača” dejansko uvajamo v prakso.

Študijo si lahko naložite tukaj.