Podpisniki pisma, med katerimi je tudi društvo Focus, smo najbolj razočarani nad dejstvom, da osnutku Strategije za energetski sektor manjkajo vizija in strateški cilji, povezani z dolgoročnimi napovedmi in podnebnimi zavezami. Ker ni zastavljenih skupnih ciljev na področju energetske učinkovitosti in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov – uporablja se zgolj projektni pristop – lahko banka upraviči svojo vključenost tudi v najbolj kontroverzne projekte, kot so TEŠ 6 in rudnik lignita Kolubara, ter jih označi kot projekte ”izboljšanja okolja”.

Pomanjkanje strateškega pristopa je popolnoma neprimerno v času, ko opozorila o precenjenih podjetjih, ki se ukvarjajo s fosilnimi viri, in o nasedlih investicijah ne prihajajo zgolj iz ust okoljevarstvenikov, ampak vse širše. Raziskave investicijskih bank kažejo na nepovraten tržni trend, ki ni v prid fosilni industriji, saj se vrednosti njihovih delnic nižajo, prav tako bonitetne ocene, napovedi za fosilni sektor pa so dokaj mračne. Zato bi EBRD naredila veliko napako, če ne bi upoštevala teh signalov. Prav tako EBRD zaostaja za t.i. sestrskimi institucijami – Svetovno banko in Evropsko investicijsko banko, ki v svojih strategijah upoštevata podnebno politiko.

Organizacije civilne družbe se zavzemamo za ukinitev financiranja premoga in drugih fosilnih virov s strani EBRD. Banki je bila predana tudi peticija, ki jo je podpisalo 16.725 ljudi, s pozivom, da EBRD konča s financiranjem fosilnih virov.

Pismo je podpisalo 54 organizacij, dostopno pa je tukaj.