Nevladne organizacije so novico pozdravile s previdnostjo, predstavlja pa pomemben premik za EBRD, ki je v obdobju 2006 – 2011 povečala financiranje premoga za 60 milijonov EUR – 48 % vsega financiranja energetskih investicij namenjenih fosilnim gorivom, in le 11 % za obnovljive vire energije.

EBRD se je tako pridružila drugim finančnim institucijam in vladam, ki so se odločile premogu pokazati hrbet. Svetovna Banka in Evropska investicijska banka sta pred kratkim sprejeli podobne odločitve. Skupaj te tri banke predstavljajo največjo svetovno javno finančno institucijo, ki skupaj razdeli za 130 milijard EUR posojil.

Podpiranje premoga je podpiranje tveganj za zdravje in okolje, ki postaja ob izteku dobe premoga vse manj ekonomsko upravičeno. Bolj kot spoznavamo posledice kurjenja premoga na zdravje, bolj razumemo resnične stroške tega energenta, ki povzroči 18.200 prezgodnjih smrti in več kot 4 milijone zgubljenih delovnih dni v Evropi na leto.

EBRD je tako še ena na hitro rastočem spisku organizacij, ki poskušajo zmanjševati tveganje visoko-ogljičnih naložb in podporo usmerjati v prehod na čiste energetske vire.