Različni govorci in udeleženci konference so izmenjali informacije, znanja in izkušnje s področja energetske revščine v EU, še posebej v nekaterih novih državah članicah. Dotaknili so se definicije energetske revščine, strukturnih pristopov in praktičnih ukrepov za naslavljanje energetske revščine ter tako pridobili vpogled v trenutno stanje in rešitve na področju energetske revščine.

Med 50 in 125 milijoni prebivalcev EU (okoli 10 – 25 %) se sooča z energetsko revščino. Situacija je še hujša v vzhodnoevropskih državah: 30 % ali več gospodinjstev se spopada z energetsko revščino. EU oblikuje rešitve za problem, vendar pa še vedno ni na voljo nekaterih ključnih elementov, kot na primer delovna definicija energetske revščine, redno spremljanje širine in globine problema ter jasna politika glede ukrepanja proti energetski revščini.

»Vse višji stroški energentov, nizki prihodki posameznikov in neučinkovita raba so glavni vzroki za energetsko revščino,« pravi Stefan Buzarovski iz Centra za urbano prilagajanje in energijo univerze v Manchastru in dodaja: »Energetska revščina na Balkanu zadeva veliko večji delež prebivalcev kakor v Zahodni Evropi, kjer se z njo spopadajo predvsem marginalizirane skupine.«

Energetsko revščino moramo naslavljati na ravni lokalnih skupnosti, ne le individualno,» je izpostavila Brenda Boardman iz univerze v Oxfordu, starosta na področju energetske revščine. »Pomemben je tudi vidik financiranja in obnavljanja energetsko neučinkovitega stavbnega fonda in ravno zato se morajo problemi začeti reševati na strukturni ravni. Revni nimajo sredstev za večja vlaganja v prenovo bivališč,« še dodaja Boardmanova.

Pristopi k naslavljanju energetske revščine na praktični ravni so večinoma v domeni okoljskih in socialnih nevladih organizacij. Učinki njihovih programov so hitro vidni, gospodinjstva na enostaven in poceni način privarčujejo veliko energije in posledično denarja ter emisij CO2. Ker pa gre za kratke projekte, ostaja problem zagotovitve finančnih sredstev za stalno zagotavljanje podpore revnim gospodinjstvom in v večjem obsegu.

Nujno je naslavljanje energetske revščine na vseh ravneh odločanja (občine, država) in vključevanje pojava v strateške in akcijske dokumente. “Energetska revščina bi morala biti predmet uravnotežene socialne in energetske politike, ne samo ene ali samo druge.”, pravi Lara Blake iz Generalne direkcije za energijo v EU.

***

VEČ INFORMACIJ:

Tomislav Tkalec, [email protected], M: 041 278 020, T: 01 515 4080

Lidija Živčič, [email protected], T: 059 071 326

Opombe:

[1] Dogodek je del projekta REACH, ki ga v Sloveniji izvaja društvo Focus (focus.si) in se financira iz programa Inteligentna energija Evropa. Projekt traja od marca 2014 do marca 2017. Države partnerice so: Slovenija, Hrvaška, Makedonija in Bulgarija. Glavni projektni cilji so zmanjševanje rabe energije v energetsko revnih gospodinjstvih in iskanje strukturnih rešitev za zmanjševanje en. revščine. V Sloveniji se bo praktični del projekta izvajal pri gospodinjstvih v Zasavski in Pomurski regiji.