Analiza v okviru projekta Energise je pokazala, da koncepta zadostnosti in pravičnosti nista dovolj vključena v energetske politike in ukrepe. Vključevanje zadostnosti in pravičnosti v energetske politike in ukrepe je pomembno zato, ker po eni strani potrebujemo politike in ukrepe, ki zagotavljajo zmanjšanje rabe energije, po drugi strani pa lahko pomanjkanje pravičnosti v energetski politiki in ukrepih vpliva na še večjo izključenost že tako ob stran potisnjenih delov naše družbe.  

Focus, društvo za sonaraven razvoj, je v okviru projekta Energise sodeloval v inovativni raziskovalni pobudi, katere cilj je boljše znanstveno razumevanje družbenih in kulturnih vplivov na porabo energije. Projekt se končuje te dni, začetek pa sega v leto 2016. S podporo iz programa EU Obzorje 2020, je projekt razvijal, preizkušal in ocenjeval možnosti za spremembo vzorcev rabe energije v gospodinjstvih in skupnostih po vsej Evropi od spodaj navzgor. Konzorcij projekta je sestavljalo deset raziskovalnih partnerjev (univerz, raziskovalnih inštitutov, podjetij in nevladnih organizacij) iz Bolgarije, Danske, Finske, Nemčije, Madžarske, Irske, Slovenije, Švice, Nizozemske in Velike Britanije.

V okviru projekta smo identificirali energetske iniciative in projekte v državah EU ter pripravili bazo podatkov z več kot 1100 registriranimi energetskimi iniciativami, ki služi predvsem nadaljnjemu raziskovanju različnih pristopov naslavljanja zmanjševanja rabe energije v gospodinjstvih. Baza podatkov vključuje številne primere projektov, programov in ukrepov, ki so pomagali gospodinjstvom zmanjšati rabo energije.

Dr. Edina Vadovics iz madžarske organizacije Greendependent in dr. Lidija Živčič iz društva Focus sta na osnovi omenjene baze podatkov letos poleti objavili znanstveni prispevek za konferenco eceee 2019 Summer Study on energy efficiency: Is efficient sufficient? Prispevek govori o prisotnosti koncepta energetske zadostnosti in pravičnosti 1 v iniciativah za trajnostno energijo, ki jih je pregledal projekt ENERGISE, in razvojnih scenarijih, ki so jih v okviru projekta CIMULACT oblikovale evropske državljanke in državljani.

Ključna ugotovitev analize je, da energetske iniciative in razvojni scenariji ne vključujejo dovolj koncepta zadostnosti in pravičnosti. Ocena kaže na to, da tudi širše energetske politike in ukrepi ponavadi ne gradijo na konceptih zadostnosti in pravičnosti.

Ključna ugotovitev analize je namenjena predvsem Ministrstvu za infrastrukturo, ki v Sloveniji pripravlja energetske ukrepe. Energetsko zadostnost in pravičnost je treba v bodoče bolje vključiti oz. integrirati v energetske politike in ukrepe. To ima lahko pozitiven vpliv zato, ker so politike in ukrepi, ki so zasnovani na osnovi zadostnosti in pravičnosti, bolj pravični za vse ljudi v družbi in ne potiskajo nekaterih skupin še bolj na obrobje.