Dr. Edina Vadovics iz madžarske organizacije Greendependent in dr. Lidija Živčič iz društva Focus sta pred kratkim objavili znanstveni prispevek za konferenco eceee 2019 Summer Study on energy efficiency: Is efficient sufficient? Prispevek govori  o prisotnosti koncepta energetske zadostnosti in pravičnosti v iniciativah za trajnostno energijo, ki jih je pregledal projekt ENERGISE, in razvojnih scenarijih, ki so jih v okviru projekta CIMULACT oblikovale evropske državljanke in državljani. Prispevek ugotavlja, da sta koncepta energetske zadostnosti in pravičnosti le malo prisotna v trenutnih iniciativah za trajnostno energijo in razvojnih scenarijih.

Energetska zadostnost se definira kot raba energije, ki zagotavlja, da imajo vsi dostop do zadostne količine energije za zadovoljevanje osnovnih potreb, ki pa obenem spoštuje ekološke omejitve planeta. Energetska zadostnost se razume kot povezovanje potrebe po omejevanju rabe energije s potrebo po tem, da sta raba in porazdelitev energije bolj pravični. Tako vpelje v analizo koncept energetske pravičnosti, ki govori o globalnem energetskem sistemu, ki pravično razporeja tako koristi, kot bremena energetskih storitev, obenem pa prispeva k bolj reprezentativnemu in vključujočemu odločanju o energiji.

Avtorici sta pregledali primere iz dveh projektov. Iz evropskega projekta ENERGISE sta pregledali iniciative za trajnostno energijo, iz projekta CIMULACT pa predlagane razvojne scenarije. V iniciativah in scenarijih sta iskali prisotnost koncepta energetske zadostnosti in energetske pravičnosti. Raziskava je bila narejena na primerih iniciativ in razvojnih scenarijev za Madžarsko in Slovenijo.

Ključna ugotovitev je, da energetske iniciative in razvojni scenariji ne vključujejo dovolj koncepta zadostnosti in pravičnosti. Ocena kaže na to, da tudi širše energetske poitike in ukrepi ponavadi ne gradijo na konceptih zadostnosti in pravičnosti. Zato je potrebno energetsko zadostnost in pravičnost bolje vključiti oz. integrirati v energetske politike in ukrepe. To ima lahko pozitiven vpliv zato, ker so politike in ukrepi, ki so zasnovani na osnovi zadostnosti in pravičnosti, bolj pravični za vse ljudi v družbi in ne potiskajo nekaterih skupin še bolj na obrobje.

Prispevek je bil pripravljen v okviru projekta ENERGISE. Gre za inovativno vseevropsko raziskovalno pobudo, katere cilj je boljše znanstveno razumevanje družbenih in kulturnih vplivov na porabo energije. Projekt se v obdobju 2016–2019 financira iz programa EU Obzorje 2020, v njegovem okviru pa se razvijajo, preizkušajo in ocenjujejo možnosti za spremembo vzorcev rabe energije v gospodinjstvih in skupnostih po vsej Evropi od spodaj navzgor. Konzorcij projekta sestavlja deset raziskovalnih partnerjev (univerz, raziskovalnih inštitutov, podjetij in nevladnih organizacij) iz Bolgarije, Danske, Finske, Nemčije, Madžarske, Irske, Slovenije, Švice, Nizozemske in Velike Britanije.