V Focusu menimo, da je bilo energetsko dovoljenje za gradnjo 2. bloka NEK izdano na pravni podlagi, ki ni skladna z evropskim pravom, t. j. brez javne razprave in brez presoje vplivov na okolje in varnost. Gre za podobno netransparenten projekt, kot je bil TEŠ6, le da bo vsaj 4-krat dražji. V Focusu ne podpiramo nadaljnjega vlaganja v jedrsko energijo, saj jedrska energija odpira več problemov, kot jih rešuje. Danes imamo na voljo bistveno boljše rešitve za energetska vprašanja družbe, kot je jedrska energija. Vse več študij dokazuje, da je vlaganje v jedrsko energijo tvegana in ekonomsko neupravičena naložba. Investicije v jedrsko elektrarno predstavljajo veliko tveganje, saj stroški gradnje in vzdrževanja ponavadi krepko presežejo predvidene.

V Focusu smo mnenja, da se je vlada gradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško lotila podobno, kot gradnje TEŠ6 in predvsem brez širše javne razprave. Energetskemu dovoljenju, ki je bilo izdano brez presoje vplivov na okolje in varnost, bo sledila priprava dokumentacije. V pripravo projekta bomo vložili nekaj milijonov evrov, nato pa ugotovili, da se ga ne splača več ustaviti, ker smo že preveč vložili vanj. TEŠ6 je v slovenski energetiki naredil ogromno finančno luknjo, iz katere se kar ne moremo izkopati, zdaj pa po enako netransparentnem postopku drvimo v vsaj štirikrat večjo investicijo.

V Focusu ne podpiramo nadaljnjega vlaganja v jedrsko energijo, saj jedrska energija odpira več problemov, kot jih rešuje. Danes imamo na voljo bistveno boljše rešitve za energetska vprašanja družbe, kot je jedrska energija. Odprta vprašanja jedrske energije ostajajo vprašanje eksternih stroškov jedrske energije, omejenih zalog urana, nevarnih stranskih učinkov verige pridobivanja urana, jedrskih odpadkov, jedrskih nesreč, tveganja za varnost, učinkov za zdravje ljudiStroški zapiranja jedrskih elektrarn ter odlagališč za nizko in srednje radioaktivne ter visoko radioaktivne odpadke so zaradi oddaljene prihodnosti nepredvidljivi in glede na to, da večina jedrskih elektrarn še obratuje, težko izračunljivi. Jedrska energija ima ogromne eksterne stroške, ki niso vključeni v ceno jedrske energije. Vse več študij dokazuje, da je jedrska energija tvegana in ekonomsko neupravičena naložba. Investicije v jedrsko elektrarno predstavljajo velik rizik, saj stroški gradnje in vzdrževanja ponavadi krepko presežejo predvidene.

Znanstveniki kljub milijonskim investicijam še niso odkrili zanesljive metode ravnanja z visoko radioaktivnimi odpadki. Nikjer na svetu še ni zagotovljenega varnega odlagališča za visoko-radioaktivne odpadke. Tako je vsa problematika prepuščena naslednjim generacijam.