Trenutno odprto vprašanje je, ali se bo ta situacija po letu 2012, ko se začne tretja faza EU ETS, spremenila. Nedavno objavljena nova študija CE Delft z naslovom ‘Bo energetsko intenzivna industrija profitirala v 3. fazi EU ETS?’ ugotavlja, da verjetnost za neupravičene zaslužke obstaja tudi v tretji trgovalni fazi. Študija gradi na rezultatih predhodne empirične raziskave, ki je ugotovila, da je industrija med leti 2005 in 2009 v resnici stroške brezplačnih emisijskih kuponov vgradila v cene izdelkov.

Nova študija ugotavlja, da je verjetnost, da bo energetsko intenzivna industrija po letu 2012 imela še več priložnosti za prenos stroškov emisijskih kuponov v ceno izdelkov, in sicer zaradi spodbud za inovacije, ki so vgrajene v sistem. V 3. trgovalni fazi EU ETS, bo več emisijskih kuponov prodanih na dražbi, hkrati pa bodo vzpostavljene izhodiščne vrednosti (banchmarks). Izhodiščne vrednosti nakazujejo, da bodo mejna (energetsko intenzivna) podjetja, z preživelimi proizvodnimi tehnologijami, morala kupiti več emisijskih kuponov na avkcijah, ki presegajo izhodiščne vrednosti. To bo povzročilo pritisk na dvig cen na trgu izdelkov EU. Prenos stroškov in neupravičeni zaslužki se bodo tako verjetno nadaljevali.

Študija ponovno potrjuje ugotovitev predhodne empirične raziskave, da brezplačna razdelitev emisijskih kuonov ni primeren mehanizem za naslavljanje vprašanja uhajanja ogljika (t.j. selitev industrije v tretje države), temveč zgolj ustvarja neupravičene zaslužke energetsko intenzivnih sektorjev. CE Delft predlaga zaostritev sheme EU ETS z raziskavo novih mehanizmov, kot so npr. CO2 taksa za neevropske izdelke (t.i. border tax adjustments).

Študija je dostopna na:  http://www.cedelft.eu/publicatie/will_the_energy-intensive_industry_profit_from_eu_ets_under_phase_3%3Cbr%3Eimpacts_of_eu_ets_on_profits%2C_comptetitiveness_and_innovation/1097

Več informacij o delu CE Delft na EU ETS: www.cedelft.eu/ce/eu_ets/626

———————————————————————————————————————
Opombe: CE Delft je neodvisna raziskovalno svetovalna organizacija, specializirana za razvoj inovativnih rešitev za okoljske probleme. Več informacij o CE Delft: www.cedelft.eu