Iz proračuna Evropske unije in svežnja za okrevanje bodo lahko države v naslednjih letih počrpale na stotine milijard evrov. Gre za največjo malho denarja v EU doslej. Toda za kaj ga nameravajo porabiti? Trenutno pripravljajo svoje načrte, nevladne organizacije v mreži Climate Action Network (CAN) Europe pa smo jih pregledale in identificirale podnebno in okoljsko koristne in škodljive ukrepe, ki jih nameravajo izpeljati z evropskimi sredstvi. 

Kar 1,8 bilijona evrov znaša sveženj EU za okrevanje skupaj s proračunom EU za obdobje 2021–2027 in je največji finančni sveženj v EU doslej. Njegov namen je spodbuditi gospodarstvo med trenutno pandemijo ter obenem uresničiti cilje zelenega dogovora EU glede spopadanja s podnebno krizo in razvoja bolj trajnostnih, odpornih družb in gospodarstev.

Pa se države članice zavedajo teh ciljev in ali bo Evropska komisija dovolj stroga pri podeljevanju denarja? Da bi spodbudili države k odločnemu ukrepanju pri pripravi končnih verzij načrtov, tako da iz načrtov izločijo vse podnebno in okoljsko škodljive ukrepe ter spodbudijo rešitve za spopadanje s podnebno in okoljsko krizo, smo zagnali kampanjo EU Cash Awards.

Nevladne organizacije v mreži CAN Europe smo pregledale osnutke načrtov, ki jih morajo države članice pripraviti za dostop do sredstev EU, in druge razkrite dokumente ter izpostavile “dobre”, “slabe” in “škodljive” ukrepe v teh načrtih porabe. 

Zaznali smo nekaj pozitivnih primerov, žal pa smo naleteli na več »slabih« in »škodljivih« ukrepov kot dobrih. Kategorija »slabih« ukrepov vključuje elemente lažnega zelenega oglaševanja (t. i. greenwashinga) ter deloma dobre ukrepe, ki pa ne izkoriščajo priložnosti za resnične spremembe, medtem ko »škodljivi« ukrepi zajemajo vse načrte porabe, katerih namen je spodbujanje uporabe fosilnih goriv – bodisi nafte, premoga ali zemeljskega plina.

Vse nominacije, o katerih bo možno glasovati v drugi polovici aprila, so predstavljene na www.cashawards.eu.