Dan po objavi poročila Svetovne meteorološke organizacije o stanju podnebja  –  State of the Global Climate 2020, ki je ponovno izpostavil potrebo po krepitvi ukrepanja v tem desetletju, so odločevalci EU dosegli dogovor o Evropskem podnebnem zakonu, ki ne odgovarja na opozorila znanosti. 

Dogovor vsebuje zavezo EU, da bo do leta 2050 postala podnebno nevtralna, a žal tega cilja ne nalaga posameznim državam članicam. Potrjen je bil tudi cilj zmanjšanja emisij do leta 2030 in sicer vsaj 55-odstotno neto zmanjšanje emisij TGP do leta 2030 glede na leto 1990. 

»Focusov komentar: Dosežen dogovor o vsaj 55-odstotnem neto znižanju emisij EU do leta 2030 pomeni dejansko le 52,8 % znižanje emisij do leta 2030, saj bo k ciljem možno prištevati tudi ponore. EU kot ena najbolj razvitih regij sveta nosi tako zgodovinsko odgovornost za podnebno krizo, kot tudi odgovornost, da glede na svoje zmožnosti k skupnemu naslavljanju podnebnih sprememb prispeva več. Za udejanjanje zavez Pariškega sporazuma bi tako EU morala svoje emisije do 2030 zmanjšati za 65 %. Študije kažejo, da je to izvedljivo.«

Sprejeti cilj tudi ne vključuje emisij iz mednarodnega pomorskega in letalskega prometa. Poleg ciljev ima dogovor še nekaj pomanjkljivosti: Za obdobje 2030 – 2050 bo opredeljen ogljični proračun. Predlagan bo v letu 2024, istočasno s predlogom za vmesni cilj za leto 2040. S tem se ne naslavlja ukrepanja v naslednjih 10 letih, ki so za dosego cilja 1,5 °C najbolj ključna. Čeprav je v zakon vključeno določilo o Evropskem znanstvenem odboru za podnebne spremembe, sprejeto besedilo njegovo vlogo opredeljuje kot »svetovanje o obstoječih evropskih ukrepih«, kar lahko pripelje do omejitve vloge odbora pri podajanju priporočil o potrebnih politikah in o skladnosti le-teh. Dogovor tudi ne vsebuje datuma odprave subvencij za fosilna goriva.

Tako Evropski podnebni zakon pušča odločitve o nadaljni krepitvi evropskega podnebnega ukrepanja prihajajoči podnebno-energetski zakonodaji, ki bo sprejeta v okviru t.i. svežnja »Fit for 55«.

»Focusov komentar: Ali in kako bo EU dejansko dosegla potrebne podnebne cilje bo odvisno od rezultatov revizije ključnih podnebno-energetskih predpisov EU, ki se bo začela z objavo predlogov Evropske komisije junija letos. Pri tem je pomembno, da države članice prevzamejo odgovornost za ukrepe, ki se mora kazati tudi v zavezujočih nacionalnih ciljih. Nadaljevati in pospešiti se mora zmanjševanje emisij v energetskem sektorju (prioriteta je opustitev rabe premoga), potrebna so hitra in globoka znižanja emisij v industriji, prometu in stavbah.«

Sporočilo za javnost Evropske komisije: Začasni dogovor o evropskih podnebnih pravilih (europa.eu)