Pravila Evropske komisije za zeleni vodik, ki so bila sprejeta 10. februarja, sicer zagotavljajo prepotrebno varnost naložb v zeleni vodik. A okoljevarstvene organizacije opozarjamo na odločitev o zrahljanju pravil za proizvodnjo zelenega vodika. Namreč za projekte, ki se bodo začeli pred letom 2028, je dovoljena uporaba električne energije, proizvedene iz premoga in zemeljskega plina.

Od leta 2028 naprej, ko se bo proizvodnja začela povečevati, bodo morali proizvajalci zelenega vodika zagotoviti dodatno energijo iz obnovljivih virov v lokalno omrežje v višini njihove porabe. To bo pomagalo preprečiti preusmerjanje obnovljivih virov energije iz omrežja ter povišanje energetskih stroškov za gospodinjstva in podjetja.

Geert Decock, vodja oddelka za elektriko in energijo pri Transport & Environment: »EU bo z opredelitvijo pogojev spodbudila naložbe v vodik in e-goriva, kar je pomembno za razogljičenje naših ladij, letal in težke industrije. Ker je Evropska komisija poleg proizvodnje zelenega vodika vključila tudi dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, pa se bomo izognili tudi morebitnim katastrofalnim posledicam ustvarjanja novega povpraševanja po že tako omejenih zalogah obnovljive električne energije. Vodik ni čudežna rešitev, za njegovo proizvodnjo so še vedno potrebne precejšnje količine električne energije. Njegova uporaba je smiselna le v sektorjih, ki ga potrebujejo. Nesmiselno je uporabljati vodik, kadar je možna neposredna elektrifikacija.«

Tudi v Focusu opozarjamo na nesmiselnost rabe vodika in e-goriv v cestnem prometu, kjer imamo boljšo alternativo. Vodik in e-goriva ne smeta rešilna bitka pri zniževanju emisij iz prometnega sektorja v Sloveniji, kjer prevladuje cestni promet. V prvi vrsti moramo zmanjšati število potovanj z motornimi sredstvi ter se osredotočiti na javni potniški prevoz in zeleno logistiko. Ob pogoju, da imamo na voljo dodatno električno energijo iz obnovljivih virov (ne jedrskih ali fosilnih), pa je zaenkrat neposredna elektrifikacija najboljši alternativni vir pri zmanjševanju izpustov v prometu.

Več informacij najdete tukaj.