Julija letos je Evropska komisija objavila predlog omejitev izpustov CO2 iz avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil (kombijev) do leta 2020. Žal pa se pri slednjih niso odločili za dovolj stroge cilje. Lahka gospodarska vozila so najhitreje rastoči vir emisij toplogrednih plinov v prometu, saj so le-te med leti 1995 in 2010 zrasle za 26 %. Trenutno predstavljajo njihove emisije 8 % vseh emisij iz prometa, to število pa še narašča.

EU do 2020 postavlja cilj 147 g CO2/km za nova lahko gospodarska vozila. Če bi ta cilj poostrili na 118 g CO2/km, bi glede na rezultate študije privarčevali dodatnih 2,7 milijonov ton CO2. Dodatni stroški za novo tehnologijo bi se povrnili s privarčevanimi sredstvi iz goriv v treh letih.

Več v sporočilu za javnost organizacije T & E.


Priloga:
Stališče glede lahkih gospodarskih vozil