Dogovor, ki je bil sprejet včeraj zvečer med Evropsko komisijo, Svetom in Parlamentom, predstavlja korak nazaj predvsem z izbrisom zahteve, da se zaračunava cestnine vsem tovornim vozilom nad 3,5 ton, iz obstoječe direktive. Zaradi pritiska Nemčije bodo tako države članice lahko pod določenimi pogoji tovornim vozilom pod 12 tonami omogočile neplačevanje cestnin.

Zaračunavanje cestnin glede na prevoženo razdaljo sili transportni sektor v učinkovitejšo logistiko. Dosežen sporazum bo omogočil evropskim državam, da zaračunavajo stroške za tista tovorna vozila, ki so najglasnejša in ki so največji onesnaževalci, kar je pomemben korak naprej. Vendar še vedno prepoveduje zaračunavanje cestnin za pokrivanje 60 milijarde evrov visokih stroškov, ki so posledica podnebnih sprememb ter zastojev in nesreč na cestah, ki so jih povzročila tovorna vozila.

Cestni tovorni promet je sektor, v katerem izpusti toplogrednih plinov najhitreje naraščajo, prebivalcem in gospodarstvu EU pa se s tem nalaga prekomerno breme v obliki zastojev, nesreč, hrupa in onesnaževanja zraka. EU države bodo morale zato postati veliko bolj fleksibilne, če se bodo želele spopasti z hitro rastočimi izpusti iz transporta, še posebej če bodo hotele do 2050 izpolniti nedavno napovedan 60 % cilj iz Bele knjige. Postavitev ciljev je sicer vzpodbudna, a države potrebujejo orodja kot je Evrovinjeta, ki jim pomagajo te cilje tudi dosegati, ne pa vsiljevanja nepotrebnih omejitev.

Zaračunavanje cestnin ne zmanjšuje le negativnih učinkov onesnaževanja, zastojev in nesreč na cestah, ampak hkrati omogoča tudi premik obdavčitve od delavcev k podjetjem. Primarni učinki zaračunavanja cestnin glede na razdaljo so tako izboljšanje učinkovitosti količnikov obremenitve, zmanjševanje ‘praznih’ voženj, optimizacija logistike, izogibanje prometnim končnicam itd. Cestnine bodo spodbudile bolj učinkovit tovorni sektor, ki bo obenem tudi bolje pripravljen na izzive prihodnosti.

Dogovor med tremi evropskimi institucijami zdaj morajo formalno sprejeti tudi prometni ministri in, preden preide v veljavo v celoti, tudi Parlament.