Odločitev bo omejila rabo biogoriv iz poljščin (znana kot biogoriva prve generacije) na 7 %. Ta biogoriva se lahko v okviru Direktive o obnovljivih virih energije štejejo v 10 % cilj za promet do 2020. Tako bo EU zmanjšala emisije do 320 mio ton CO2, ki bi jih, v želji po dosegi 10 % cilja, lahko povzročili s slabimi biogorivi.

EU tudi prvič v svoji zakonodaji priznava posredne emisije, ki jih povzročajo s spremembo rabe zemljišč (ILUC). Skladno z novo reformo bodo morali EU in naftna podjetja poročati o celotnih vplivih biogoriv na okolje, vključno z emisijami ILUC.

Pietro Caloprisco iz organizacije Transport & Environment (T&E) pravi: “Morda to ni takojšen konec slabih biogoriv, je pa zagotovo začetek konca točenja hrane v naše rezervoarje!« in dodaja: »Sporočilo je jasno: biogoriva iz poljščin nimajo prihodnosti v Evropi, vsaj po 2020 ne.«

Več informacij o današnjem glasovanju si lahko preberete tukaj