Delež OVE v bruto končni rabi energije je v EU leta 2011 znašal 13,4 %, kar je 0,9 % več kot leto prej. Zaposlitev v tem sektorju je našlo 1.186.000 ljudi, kar pomeni 3 % zvišanje glede na leto prej. Prihodki pa so znašali 137 milijarde evrov, to je 3 % zvišanje glede na leto 2010.

Podatki v poročilu so predstavljeni tudi za vsako državo posebej, za vse vrste obnovljivih virov energije. Eden izmed zanimivejših podatkov za Slovenijo je, da še vedno nimamo nobene vetrne elektrarne. Nezavidljivo zadnje mesto si delimo z Malto.

Vse zanimive podatke najdete v pravkar izdanem poročilu.