Bruselj/Ljubljana, 14. september 2016Organizacija Counter Balance je danes objavila poročilo, ki kritično analizira delovanje Evropske investicijske banke (EIB) na malo manj poznanem področju zasebnih delniških skladov.

Poročilo predstavlja statistiko in dejstva o investicijskih skladih, ki jih je EIB financirala v obdobju 2011 – 2015. Glavne ugotovitve poročila so, da:

– EIB podpira zasebne delniške sklade v davčnih oazah;

– je v tovrstnih operacijah opazno sistematično pomanjkanje transparentnosti tako na strani EIB kot tudi na strani investicijskih skladov;

– so pogosti primeri konflikta interesov in »vrtljivih vrat« – upravljalci skladov so nekdanji zaposleni na EIB ali drugih mednarodnih finančnih institucijah.

Na podlagi ugotovitev poročilo pod vprašaj postavlja poslovni model te vrste razvojnega financiranja.

V času, ko evropska javnost od institucij EU zahteva, da se resno spopadejo z davčnimi oazami, poročilo poziva EU, da zagotovi, da bo njena lastna finančna institucija, EIB, končala z neprimernimi praksami. EIB sicer sistematično ignorira pozive civilne družbe in Evropskega parlamenta k dvigu transparentnosti pri njenih operacijah in naslavljanju problema izogibanja davkomi.

Poročilo vsebuje tudi konkretna priporočila za ukrepe, ki bi jih morala EIB sprejeti, če želi uresničevati svojo vlogo. Med drugim bi morala banka do konca leta 2017 sprejeti Politiko odgovornega obdavčenja, ki bo radikalno omejila podporo strankam, ki delujejo v davčnih oazah ter izboljšala transparentnost in skrbnost banke pri izvajanju njenih operacijii.

Xavier Sol, direktor organizacije Counter Balance, pojasnjuje:

»Ugotovitve naše raziskave kažejo, da EIB uporablja nejasne in nepregledne posojilne prakse z dvomljivo dodano vrednostjo na področju razvoja. Zato EIB pozivamo, da sprejme moratorij na podporo investicijskim skladom, dokler ne naslovi in odpravi strukturnih problemov, ki so z njimi povezani.«

Poročilo je dostopno tukaj.

Dodatne informacije:
Xavier Sol
[email protected]
+32 2 893 08 62

ii Towards a Responsible Taxation Policy for the EIB”, Counter Balance in Re:Common, 2015