Evropska investicijska banka (EIB) se nahaja na razpotju. Na vidiku so novi izzivi, zlasti v kontekstu krize COVID-19 in novega proračunskega cikla EU, ki se je začel leta 2021. EIB je v okviru instrumenta EU za boj proti gospodarski recesiji, povezani s pandemijo, v središču prizadevanj za okrevanje v Evropi in zunaj nje. Skrajni čas je za temeljito reformo EIB in da ponovno preučimo njeno naložbeno usmerjenost. Da bi čim bolj povečali pozitiven učinek poslovanja banke na trajnostni razvoj EU, je potrebna strožja izbira naložb, ki daje prednost kakovosti in ne količini. Ker so javne finance EU ključne za pravično in zeleno okrevanje EU, se mora banka korenito spremeniti.

Sestanek guvernerjev EIB, ki bo potekal 18. junija 2021, je priložnost, da bodo to osrednjo vlogo in povečan domet EIB pospremile resne spremembe v banki. Skupaj s 24 nevladnimi organizacijami smo zato finančnemu ministru Andreju Širclju poslali odprto pismo s 6 ključnimi priporočili, kako usmeriti banko na trajnostno pot in povečati njen prispevek k preobrazbi evropskega gospodarstva in družbe v javnem interesu:

1 / Uresničitev podnebnih zavez in EIB kot podnebni vodja: EIB se mora resnično preoblikovati v „podnebno banko EU“ in vse svoje dejavnosti uskladiti s cilji Pariškega sporazuma, da se globalno segrevanje omeji na 1,5 ° C. Banka bi morala povečati naložbe v energetsko učinkovitost in razpršene obnovljive vire energije z večjimi lokalnimi in regionalnimi vplivi, s čimer bi prispevala k pravičnemu prehodu v državah, v katerih deluje. Hkrati bi morala EIB ustaviti financiranje visokoogljičnih in onesnažujočih projektov, zlasti v energetskem in prometnem sektorju, ter zahtevati, da vse stranke hitro sprejmejo trdne načrte za razogljičenje, če želijo izkoristiti podporo EIB.

2 / Nadaljnja demokratizacija EIB: Banka mora še naprej zagotavljati smiselno posvetovanje z lokalnimi skupnostmi, ki jih prizadene njeno delovanje, in dostop do učinkovitih in neodvisnih pritožbenih mehanizmov. Končno je čas za resnično prenovo upravljanja, saj bi morala EIB svojim upravnim organom zagotoviti več dialoga, preglednosti in odgovornosti.

3 / Okrepitev zunanjega nadzora nad EIB: Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu, Evropskemu računskemu sodišču, Evropskemu uradu za boj proti goljufijam in novemu evropskemu javnemu tožilstvu bi bilo treba dodeliti močnejše pristojnosti za nadzor in vplivanje na strateške usmeritve, politike in delovanje EIB, s čimer bi okrepili njeno odgovornost.

4 / Dvig transparentnosti: Posebno pozornost bi bilo treba nameniti povečanju preglednosti poslovanja EIB prek finančnih posrednikov (predvsem komercialnih bank in investicijskih skladov).

5 / Prednost zaščiti in spodbujanju človekovih pravic: Banka mora okrepiti skrbnost na projektni ravni, da bo zagotovila, da projekti, ki jih podpira, spoštujejo temeljne vrednote zunanjega delovanja EU in ne vodijo v kršitev človekovih pravic.

6 / Okrepljena skrbnost in nadzor nad naložbami: Skrajni čas je, da EIB uresniči svojo samooklicano „ničelno strpnost do goljufij in korupcije“.

Celotno pismo je dostopno tukaj in sporočilo za javnost tukaj.

V branje priporočamo: EIB’s green facade continues to conceal climate killers