Pravila se delijo v dve kategoriji: grelniki prostorov (sklop 1) in grelniki vode (sklop 2) in postavljajo hierarhijo lestvice učinkovitosti za različne vrste naprav, ki temelji na že uveljavljeni lestvici A do G.

Energetske oznake za grelnike prostorov so sledeče:

– električni grelniki: G do A (oznaka G za najmanj učinkovite)

– ne-kondenzacijski kotli v večstanovanjskih-poslovnih stavbah: C do B

– kondenzacijski kotli: B do A

– kogeneracijski kotli: do A+

– toplotne črpalke: do A++

Nova A+++ oznaka za bolj učinkovite kotle bo vstopila v veljavo leta 2019 oz. 6 let po vstopu pravil v veljavo, v kolikor revizija po 5 letih ne bo določila drugače. Vzpodbudno je, da je bila uvedena enotna energetska oznaka za vse vrste kotlov. Predvsem zato, ker bo to vplivalo v smeri večje prodaje bolj učinkovitih grelnih naprav.

Hierarhična lestvica energetske učinkovitosti je bila ločeno vzpostavljena tudi za grelnike vode. Pravila trenutno določajo, da solarni grelniki vode in toplotne črpalke za gretje vode niso zadosti učinkoviti, da bi šli preko ocene A.

Energetske oznake za ostale grelnike vode:

– majhni električni grelniki vode: G do A

– srednje veliki in veliki električni grelniki vode: G do C

– plinski grelniki vode: C do A

Pričakovati je, da bo nova shema energetskega označevanja kotlov, skupaj s pravili ekodizajna, ki so trenutno še v fazi osnutka, doprinesla k letnim prihrankom energije v višini 1.900 PJ, kar bi pomenilo prihranek 100 milijonov ton CO2 do leta 2020. O pravilih ekodizajna bodo predstavniki držav članic EU glasovali 13. marca.