Evropska komisija je Erasmus+ projekt o energetski revščini IDEA (Inovativna smer energetskega svetovanja« /Innovative Direction in Energy Advising), v katerem je kot partner sodeloval tudi Focus, označila kot primer dobre prakse.

Glavni cilj projekta je bil izboljšati obstoječe in razviti nove izobraževalne metode in gradiva za usposabljanje odraslih o tematiki energetske revščine.  Velik poudarek je bil namenjen izobraževanju energetskih svetovalcev. Skupaj s partnerji iz Cipra, Bolgarije in Hrvaške smo razvili inovativna spletna orodja za izobraževanje o energetski revščini in energetsko svetovanje v gospodinjstvih. V najbolj ranljivi evropski regiji glede energetske revščine smo s tem pripomogli tudi k večji ozaveščenosti o pereči temi.

Naš znanstveni prispevek, v inovativnih orodjih, ki smo jih razvili v okviru projekta, je bil uvrščen tudi na mednarodno strokovno-znanstveno koneferenco SpliTech 2020 (23.-26. september), ki bo tokrat potekala preko spleta. Znanje in izkušnje bomo delili tudi v prihodnje.  Z evropskim projektom EmpowerMed, ki ga koordiniramo se bomo osredotočili predvsem na reševanje energetske revščine v Sredozemlju, s poudarkom na vlogi žensk.