30 % cilj je v neskladju z analizami Evropske komisije, ki kažejo, da višji cilji, kot npr. 40 %, prinašajo veliko večje koristi – bistveno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in povečanje energetske varnosti. Komisija energetsko učinkovitost vedno znova predstavlja kot ključno rešitev za podnebno-energetske probleme, a današnji predlog kaže, da svojih besed ne spreminja v dejanja.

Šibek cilj za energetske prihranke prihaja kot dodatek k že zelo šibkemu predlogu o zmanjšanju emisij za 40 % in 27 % cilju za obnovljive vire energije do leta 2030 iz januarja letos. Takšni cilji ne zagotavljajo varnosti vlagateljev, ki je potrebna za preusmeritev v zeleno gospodarstvo, ustvarjanje delovnih mest in zmanjšanje stroškov prehoda v nizkoogljično družbo. Potrebujemo dogovor, ki bo vključeval tri zavezujoče in smele cilje in sicer vsaj 55 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 45 % obnovljivih virov in 40 % energetskih prihrankov.

Končna odločitev o treh podnebno-energetskih ciljih bo sprejeta oktobra v Bruslju, ko se bodo sestali voditelji držav članic.