Predlagana obveznost spremljanja ILUC emisij iz biogoriv ne bo rešila ključnega okoljskega vprašanja zaustavitve proizvodnje netrajnostnih biogoriv, ki so v nekaterih primerih bolj škodljiva za podnebje kot fosilna goriva. Dobavitelji biogoriv po novem predlogu tako ne bodo odgovorni za posredno povzročanje emisij iz biogoriv, ki bodo izpodrinila gojenje poljščin za hrano v nova območja. 

V društvu Focus opozarjamo, da netrajnostna biogoriva niso rešitev za okolju prijaznejši promet in da njihova proizvodnja stanje na področju podnebnih sprememb še poslabšuje. Obenem pa pozdravljamo sprejetje predlaganih omejitev glede posevkov, ki se lahko uporabijo za izdelavo goriva. Le-ti bodo lahko pokrivali največ 5 % vseh potreb po energiji v transportu Evropske unije. Žal pa omejitev ne obravnava temeljnega vprašanja štetja ILUC emisij k doseganju ciljev zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida.

Več v sporočilu za javnost evropske organizacije Transport & Environment (T&E), katere član je društvo Focus.