Grčija je v prvi vrsti evropske dolžniške krize. Grkinje in Grki živijo pod težo bremena ogromnega in nepoplačljivega dolga, ki so ga povzročile neodgovorne posojilodajalske prakse evropskih bank, izposojanja skorumpiranih grških elit in globalne mreža davčnih oaz, ki omogočajo, da neobdavčen denar odteka iz države. Zato ustanovljena parlamentarna grška Komisija resnice o dolgu začenja razkrivati globoko krivičnost teh dolgov.

Grška kriza in krize pred njo so simptomi globalnega finančnega sistema, ki postavlja interese bank in finančnih elit pred potrebe običajnih ljudi in pred naše pravice do varnega doma, dostojnega dela in dostopa do osnovnih javnih dobrin kot so voda, zdravstvena oskrba, izobraževanje.

Nujno je potreben odpis krivičnih dolgov, konec vsiljevanja varčevalnih politik in oblikovanje novih pravil, da se bodo dolžniške krize, ko se zgodijo, rešile pravično in hitro.

Mi, državljanke in državljani držav širom Evrope, zahtevamo:

sklic evropske konference o dogovoru o odpisu dolga Grčiji in drugim državam, ki bo temeljil na javni reviziji dolga in se ga bo financiralo z denarjem, ki bo dobljen nazaj od bank ter finančnih špekulantov – tistih, ki so se okoristili z javnim reševanjem bank in finančnega sistema.

konec uveljavljanja varčevalnih politik, ki ustvarjajo družbene krivice in revščino v Evropi in po celem svetu.

oblikovanje pravil na ravni ZN o tem, kako se soočiti z dolžniškimi krizami držav na hiter, pravičen način in ob spoštovanju človekovih pravic, s čimer se bo bankam in finančnikom dalo jasno sporočilo, da jih ne bomo več reševali, zaradi posledic njihovega neodgovornega poslovanja.

Pogosta vprašanja in odgovori so na voljo tukaj.