Bruselj/Ljubljana, 22. maj 2019 – Sodišče Evropske unije je na podlagi procesnih zadev zavrnilo podnebno tožbo desetih družin in švedske mladinske organizacije. Sodišče meni, da tožniki, ki se soočajo s posledicami podnebnih sprememb, nimajo pravice na sodišču spodbijati podnebnih ciljev EU. Je pa sodišče v svoji odločitvi pripoznalo, da podnebne spremembe vplivajo na vse prebivalce Evrope na številne različne načine. Družine in mladi, ki so tožbo vložili, se bodo zoper odločitev sodišča pritožili.

Maja lani je deset družin iz Portugalske, Nemčije, Francije, Italije, Romunije, Kenije, Fidžija in švedska mladinska organizacija Saminuorra vložilo tožbo zoper Evropski parlament in Svet zaradi nezadostnih podnebnih ciljev EU. Tožniki so nastopili z argumentom, da vsaj 40-odstotno zmanjšanje emisij do leta 2030 glede na leto 1990 ne zadošča za preprečitev podnebne krize in s tem ne varuje njihove temeljne pravice do življenja, zdravja, poklica in lastnine. [Več]

Toženca, tako Evropski parlament kot Svet, sta v postopku oktobra 2018 sodišče pozvala, da naj tožbo zavrne z obrazložitvijo, da družinam in mladim ne bi bilo dovoljeno pred sodiščem spodbijati evropskih podnebnih politik, ker z njimi niso dovolj in neposredno prizadeti.

V svoji odločitvi se je Evropsko sodišče opredelilo le do tega procesnega vprašanja, a je kljub temu pripoznalo, da “je verjetno, da bo vsak posameznik prizadet zaradi podnebnih sprememb na takšen ali drugačen način”. Tožba je bila zavrnjena zaradi ozke razlage kriterija “neposrednega in osebnega interesa”. Odločitev sodišča je razočaranje, ne pa tudi presenečenje, saj se je v preteklosti že z omenjenim kriterijem državljanom omejilo dostop do sodišča.

Družine in mladi se bodo zoper odločitev sodišča pritožili. Pritožbeno sodišče se bo moralo odločiti, ali bo tožnikom – družinam in mladim – dovoljeno na sodišču ščititi svoje pravice.

Roda Verheyen, pravnica, ki koordinira tožbo, pravi: “Tožba ni zavrnjena iz vsebinskih razlogov. Nasprotno, sodišče priznava, da podnebne spremembe vplivajo na vse ljudi, a se omejuje od opredelitve do dejstev o podnebnih spremembah in njihovemu vplivu na človekove pravice. V pritožbenem postopku bomo sodišče prosili, da se odloča na podlagi podnebne znanosti in vpliva podnebnih sprememb na človekove pravice, ki smo jih obrazložili v tožbi.”

V Focusu, društvu za sonaraven razvoj, tožbo družin in mladih spremljamo in podpiramo že od vsega začetka. K temu dodajamo, da sta vse večje število podnebnih tožb in uspeh mobilizacije mladih po vsej Evropi jasna poziva evropskim voditeljem, da ukrepajo hitro in podnebno krizo naslovijo z vso resnostjo. Kot člani mreže CAN Europe odločevalce pozivamo, da prisluhnejo ljudem, ki zahtevajo boljše podnebne politike in okrepijo podnebne cilje do leta 2030, tako da bodo prebivalce zaščitili pred posledicami podnebnih sprememb in zagotovili varno prihodnost za mlade in prihodnje generacije.

Od vložitve evropske podnebne tožbe maja 2018 je Evropski parlament sprejel dve resoluciji, s katerima poziva k dvigu EU 2030 podnebnega cilja iz 40 % na 55 %. Nedavno je 10 držav članic EU objavilo skupno izjavo, s katero evropske voditelje pozivajo, da se na junijskem zasedanju Evropskega sveta dogovorijo o cilju neto ničelnih emisij do leta 2050 in zaostritvi 2030 ciljev.

Družine in mladi v svojem odzivu na odločitev sodišča pravijo, da ne bodo odnehali. Gre namreč za prihodnost vseh nas, zagon pa jim daje tudi solidarnost ljudi iz cele Evrope in širše – prek spletne peticije jim je doslej namreč podporo izrazilo že skoraj 194.000 ljudi, zbiranje podpisov pa še vedno poteka.

Posebna spletna stran evropske podnebne tožbe z imenom People’s Climate Case: https://peoplesclimatecase.caneurope.org/