CAN Europe in CIDSE v poročilo razkrivata prvake subvencioniranja fosilnih virov:

1. Nemčija – 47,5 milijard EUR

2. Velika Britanija – 12,8 milijard EUR

3. Francija – 7,6 milijard EUR

4. Španija – 5,8 milijard EUR

5. Poljska – 4,2 milijarde EUR

Zaradi pomanjkanja transparentnosti in obveznega poročanja o subvencijah fosilnim virov so te številke verjetno še višje. Tudi vrstni red držav, ki so največje podpornice fosilnih virov, mogoče ni najbolj točen, ker so nekatere države zelo netransparentne na tem področju. Še posebej Avstrija. Po drugi strani sta Nizozemska in Švedska zelo izboljšali poročanje o subvencijah fosilnim virom.

Poročilo obenem poda predloge vladam o preusmeritvi sredstev, ki bi jih privarčevali s prenehanjem subvencioniranja fosilnih virov, k naslavljanju posedic podnebnih sprememb, povečanju deleža obnovljivih virov in ukrepom energetske učinkovitosti.