7. člen direktive o kakovosti goriv [1], ki je bila sprejeta leta 2009, določa zavezujoč cilj zmanjšanja emisij CO2 iz proizvodnje transportnega goriva za 6 % do leta 2020. Prvotni načrt Evropske komisije, da bo predlagala specifične CO2 vrednosti za goriva, proizvedena iz onesnaženega katranskega peska, je bil zaradi močnega lobiranja kanadske vlade in naftnih lobijev, pred tem, da pade v vodo. Vendar se je Komisija kljub temu odločila, da bo v skladu s prvotnim načrtom v podroben predlog izvajanja direktive vključila vrednosti za različne vrste virov fosilnih goriv, vključno s katranskim peskom. Učinek CO2 vrednosti bo zagotavljal spodbudo proizvajalcem umazanih fosilnih goriv za tekovanje s čistejšimi viri na evropskem trgu.

CA09-148_1.jpg

S to odločitvijo EU naftni industriji pošilja signal, da je potrebno umazana goriva bodisi ‘očistiti’ bodisi prenehati z njihovo rabo. Če bodo države članice ta predlog podprle, bodo imeli proizvajalci jasno spodbudo, da vlagajo v čistejšo tehnologijo.


Opombe
[1] Direktivo najdete tukaj (http://ec.europa.eu/environment/air/transport/fuel.htm).