Evropski parlament je danes v okviru glasovanja o Evropskem podnebnem zakonu sprejel stališče do EU 2030 podnebnega cilja, s tem ko je pozval k povišanju cilja na vsaj 60 % brez upoštevanja ponorov. Gre za velik korak za evropsko podnebno ambicijo in vodilno vlogo EU v mednarodih podnebnih prizadevanjih.

Čeprav še vedno pod znanstveno priporočenim ciljem, ki nam za omejitev globalnega segrevanja na 1,5 °C narekuje vsaj 65 % zmanjšanje emisij do leta 2030, je stališče Evropskega parlamenta veliko boljše od predloga Evropske komisije o povišanju cilja iz 40 na 55 %. Takšno stališče Evropskega parlamenta usmerja podnebno razpravo v pravo smer in kaže, da so evropski poslanci slišali milijone Evropejcev, ki od EU pričakujejo in zahtevajo bolj smelo ukrepanje.

Naslednji teden bodo o novem podnebnem cilju EU do leta 2030 začeli razpravo tudi voditelji držav članic EU. Nemčija, ki trenutno predseduje Svetu EU, se je zavezala, da bo nov evropski cilj sprejet do decembra.

Države članice EU morajo na cilj, ki ga predlaga Evropski parlament, gledati kot na izhodišče, ki ga je potrebno še izboljšati, če želimo spoštovati zaveze v okviru Pariškega sporazuma. Nov evropski proračun za obdobje 2021 – 2027 in sredstva mehanizma za obnovo in odpornost lahko, če bodo usmerjena v podnebno ukrepanje, podprejo pravičen prehod v čista gospodarstva. Višji kot bo cilj, ki si ga bo EU zastavila, več bo priložnosti za zelena delovna mesta in oživitev naših gospodarstev.