Tovorni promet je  sektor z najhitreje rastočimi emisijami toplogrednih plinov. Poleg tega zaradi zastojev, prometnih nesreč, hrupa in onesnaženosti zraka prebivalcem Evrope in evropskemu gospodarstvu povzroča veliko škode..

Zato je danes dosežen dogovor še daleč od idealnega, ko bi države članice zaračunavale tudi ostale zunanje stroške prometa, kot npr. stroške zastojev in podnebnih sprememb. Če bomo hoteli zmanjšati toplogredne pline iz prometa za 60 %, kot je pred kratkim nakazala Evropska Komisija v Beli knjigi o prometu, bodo morale države članice resneje pristopiti k zmanjševanju emisij iz tovornega sektorja.

Dogovor (oz. drugo branje) o Evrovinjeti bo temelj končnih dogovarjanj z evropskimi ministri za promet in tudi predmet glasovanja v parlamentu junija 2011. Predlagana revizija Evrovinjete ne sili članic, da uvedejo zaračunavanje cestnin za tovorni promet ali da vključijo eksterne stroške v cestninjenje, ampak določa pravila za tiste članice, ki to že počnejo. Menimo, da bi morala Slovenija resneje pristopiti k tej temi, saj je na stičišču evropskih koridorjev in ji grozi brezmejno povečanje tovornega prometa, kar je lahko usodno za njeno okolje in tudi prebivalstvo.

Zaračunavanje cestnin tovornega prometa dovoljuje tudi prenos obdavčitve iz dela in gospodarstva. Cestninjenje pomeni tudi povečanje učinkovitosti tovornega prometa preko optimizacije tovora, zmanjševanja števila tovornjakov brez tovora, zmanjšanje zastojev itd.

Sporočilo za javnost organizacije T&E: Parliament calls for end to ban on lorry pollution charges

Več informacij:
Marjeta Benčina, [email protected], 059 071 327