Glasovanje se je zgodilo en dan pred razpravo voditeljev držav članic o prihodnosti energetske politike, vključno z vlogo obnovljivih virov energije.

Evropski parlament je na ta način potrdil svojo podporo politikam, ki pomagajo ustvarjati delovna mesta, zmanjševati porabo virov in emisije toplogrednih plinov. V času razprav o okviru podnebno-energetskih politik za leto 2030 je to jasen signal Evropski komisiji in državam članicam o pričakovani vlogi obnovljivih virov v prihodnji energetski politiki EU.

Na žalost pa poslanci niso potrdili ključnega amandmaja, ki bi zavezujočemu cilju dodal tudi nujno potrebno ambicioznost. Ta je predvideval 40-45 % obnovljivih virov energije do leta 2030, a ni bil sprejet.