V odprtem pismu, ki smo ga okoljske, potrošniške in sindikalne organizacije ter organizacije za varstvo državljanskih pravic iz 25 držav danes naslovile na evropske poslance opozarjamo, da bi TTIP lahko zavrl demokratične postopke odločanja zaradi okrepljenega vpliva velikih korporacij in spodkopal javne storitve, varovanje javnega zdravja, okolja, hrane in delavskih pravic.

Pia Eberhardt iz organizacije Corporate Europe Observatory pravi: »TTIP je poskus državnega udara, kjer velike korporacije z obeh strani atlantika poskušajo v tajnih pogajanjih doseči, kar jim ne bi uspelo v odprtih demokratičnih procesih – od zniževanja standardov varne prehrane do vpeljevanja milejše zakonodaje v finančnem sektorju.«

Poziv prihaja v obdobju, ko Odbori evropskega parlamenta razpravljajo o osnutku resolucije glede pogajanj o TTIP-u, ki bo šel na glasovanje v maju. Resolucija za pogajalce ne bo zavezujoča vendar pa bo poslala jasen političen signal saj bo Evropski parlament na koncu glasoval o potrditvi sporazuma.

Paul de Clerk iz Friends of the Earth je dejal: »TTIP je kot trojanski konj. Na koncu se bo izkazalo, da vodi v nižje standarde v hrani, okolju, delu in žrtvovanju demokratičnih pravic na račun korporativnih interesov. Evropski poslanci morajo jasno zavrniti nevarne določbe v TTIP-u, kot je podeljevanje nesorazmernih pravic korporacijam za vlaganje tožb proti državam pred pristranskimi razsodišči ali zakonodajno sodelovanje kot poslednje orodje lobističnih skupin za zaustavitev nove zakonodaje.«

Med ključnimi zahtevami zapisanimi v odprtem pismu so zavrnitev t.i. mehanizma za reševanje sporov med vlagateljem in državo (ISDS) in sveta za zakonodajno sodelovanje v TTIP-u ter poziv k proti kakršnemukoli nižanju standardov in objavi vseh pogajalskih besedil.

Nasprotovanje sporazumu TTIP v Evropi se v zadnjih mesecih krepi in hitro širi. Samo-organizirano evropsko državljansko pobudo, ki odločevalce poziva naj zaustavijo pogajanja o TTIP-u in ne ratficirajo sporazum med EU in Kanado (CETA) je podpisalo že več kot 1.5 milijona ljudi.

Erich Foglar iz avstrijske zveze sindikatov je dejal: »Sindikati ne bodo nikdar podprli trgovinskih sporazumov, ki vodijo v izgubo delovnih mest, povečujejo neenakost in spodkopavajo demokracijo. Toda z vsakim novim besedilom, ki odteče v javnost ali neodvisno študijo se vse bolj zdi da gre pri TTIP-u natanko za to. Čas je za razmislek o reformi in novih izhodiščih evropske trgovinske politike, takšnih, ki bi spoštovala demokracijo, pomagala ustvarjati kvalitetna delovna mesta in okrepila pravice zaposlenih.«

Več informacij: Andrej Gnezda, Umanotera [email protected], 01 439 71 00.